دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تجلی ادب غنایی در تاریخ جهانگشای جوینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1397

10.22054/ltr.2018.15168.1588

اردشیر سنچولی جدید


مطالعه نشانه های نقش ترغیبیِ زبان در قصاید پس از مشروطة ملک الشعرای بهار «با تکیه بر رویکرد نقشگرایی هلیدی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1398

10.22054/ltr.2020.42035.2684

زهرا غیاثی؛ سیداحمد حسینی کازرونی


تحریف‌شناسی عاشورا در ادبیات داستانی معاصر (بررسی آثار صادق هدایت و محمود دولت آبادی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

10.22054/ltr.2020.51657.3013

میثم خلیلی؛ کیومرث رجبی؛ صابر رشیدی


کارکردهای بلاغی استفهام انکاری و استفهام تقریری در دفتر دوّم مثنوی معنوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1402

10.22054/ltr.2021.51010.2988

زیبا مصدق مهرجردی؛ هادی حیدری نیا،؛ عزیزالله توکلی کافی آباد


تحلیل جایگاه دین در رمان جای خالی سلوچ محمود دولت‌آبادی بر اساس نظریّه‌ اریک فروم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.22054/ltr.2021.50017.2950

مصطفی محمدی؛ لیدا نامدار


پیوند پادشاهی زاب طهماسب و اسطورۀ آرش کمانگیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.22054/ltr.2021.61803.3404

ابراهیم واشقانی فراهانی


زیبایی شناسی عناصر سوررئالیستی رمانهای «نادیا» آندره برتون و «سه قطره خون» صادق هدایت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1400

10.22054/ltr.2021.60682.3374

آمنه عرفانی فرد؛ کاظم دزفولیان


خوانش دو شعر از شفیعی کدکنی با رویکرد شعرشناسی شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1400

10.22054/ltr.2021.56626.3217

سهیلا صادقی؛ بهناز علی پور گسکری؛ بلقیس روشن؛ بهناز پیامنی


تحلیل نشانه شناسیک غزلی از حافظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1400

10.22054/ltr.2021.62344.3427

الهه شاهی؛ محسن ذوالفقاری؛ حسن حیدری


شرح اصطلاح «شاه رخ» زدن در بیتی از حافظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1400

10.22054/ltr.2021.61469.3396

علی حیدری


بررسیی محتوایی سفرنامه های عصر قاجار.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1400

10.22054/ltr.2021.54572.3206

سعید علائی؛ منوچهر اکبری


تحلیل انتقادی رمان باغ تلو براساس نظریه فرکلاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.22054/ltr.2022.59223.3323

آرام رحیمیان؛ مریم مشرف الملک؛ احمد خاتمی


تحلیل دگردیسیِ حکایتِ (آبگیر و سه ماهی) در مثنوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1400

10.22054/ltr.2022.62668.3424

طاهر لاوژه


نقد عرفان خراسان در مقالات شمس تبریزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1400

10.22054/ltr.2022.53903.3113

محمد رودگر


نمادپردازی عارفانۀ فاضل نظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1401

10.22054/ltr.2022.59543.3337

شیرین امینی؛ وحید مبارک؛ مهدی شریفیان


زیبایی‌شناسی زبان طنز در گلستان سعدی و التّفاصیل تولّلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1402

10.22054/ltr.2022.63383.3443

غلامرضا سلیمی؛ زهرا رفیعی؛ علیرضا بیابان نورد سروستانی


خوانش تطبیقی بینانظریه‌ای دو رمان «لطفاً درب را ببندید» و «شهر شیشه‌ای»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

10.22054/ltr.2022.63815.3458

راضیه فانی؛ علی تسلیمی؛ محمود رنجبر


بلاغتِ نحو در متن تاریخی نفثه‌المصدور زیدری نسوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

10.22054/ltr.2022.63431.3444

محمّدامین احسانی اصطهباناتی


سرچشمه های اساطیری رودابه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

10.22054/ltr.2022.63817.3459

فاطمه حاجی رحیمی؛ سلمان رحیمی


پیام‌هایِ جهانیِ انعکاسِ خشونت علیه زنان در حکایت‌هایِ الهی نامۀ عطّار نیشابوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1401

10.22054/ltr.2022.64402.3470

منیره محفوظی موسوی؛ منصوره تدینی؛ سیما منصوری؛ مسعود پاکدل


مطالعه تطبیقی متن و تصویر در نسخه چاپ سنگی امیرارسلان نامدار از منظر هویت فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1401

10.22054/ltr.2022.65322.3498

ماه منیر شیرازی؛ مریم حسینی


تعامل و تقابل سیاست‌ورزی و دین از منظر شاهنامه فردوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1401

10.22054/ltr.2022.64616.3482

علی آسمندجونقانی


بن‌مایه‌ها و تناظر‌های مشترک در منظومة «حُسینا و دلارام» و نمایش‌نامة «اُتِللو»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1401

10.22054/ltr.2022.65380.3499

جلیل شاکری؛ روح الله روزبه؛ دلارام مدارا


بررسی مقایسه‌ای قصّۀ شاه سیاه‌‌‌‌پوش از هفت‌‌‌‌پیکر نظامی و قصّۀ دقوقی از مثنوی مولوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1401

10.22054/ltr.2022.66948.3539

سیدمرتضی میرهاشمی؛ اکبر گراوند؛ یوسف علی بیرانوند


الفتی بن حسینی ساوجی و روایح گلشن قطبشهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

10.22054/ltr.2022.67621.3549

علیرضا شعبانلو


اسطورۀ آب در داستان‌های عامیانه با تکیه بر ابومسلم‌نامه و قران حبشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1401

10.22054/ltr.2022.66081.3515

لیلا شهریاری؛ سکینه رسمی


چندزبانگی و شعر: تحلیل شناختی اشعار شهریار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.22054/ltr.2022.68008.3558

مصطفی شهیدی تبار


مؤلفه های جامعۀ آرمانی در شعر معاصر ایران: با مطالعۀ موردی سروده های ملک الشعرای بهار و احمد شاملو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

10.22054/ltr.2022.66440.3525

لیلا مرادی؛ محمّد صادق تفضلی؛ حجت اله غ منیری؛ ناهید عزیزی


چندصدایی در رمان دختر رعیت اثر به‌آذین با کاربست رویکرد گفتگومندی باختین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22054/ltr.2022.64552.3481

سعید حمیدیان؛ فرهاد طهماسبی؛ زهره دست پاک


ضرورت تصحیح مجدد رسالة «لطیفة غیبی» نوشتة ملامحمد دارابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1401

10.22054/ltr.2022.68417.3577

فریبا کاظمی سعید؛ ایوب کوشان؛ علی دهقان


تحلیل روان‌کاوانه‌ی شخصیت اصلی رمان هَرَس براساس آرای کارن هورنای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1401

10.22054/ltr.2022.68594.3579

روح اله خدیوپور؛ ساره زیرک؛ عبدالحسین فرزاد؛ رضا قربان جهرمی


بررسی گفت ‌وگوی متن با مخاطب در غزلیات مولانا بر اساس نظریة گادامر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1401

10.22054/ltr.2022.66021.3513

شرافت ناصری؛ بدریه قوامی؛ جمال احمدی؛ سید صادق زمانی


بازتاب آیین‌ها و باورهای عامه در مکتب داستانی جنوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401

10.22054/ltr.2022.68113.3565

مسعود شیرالی؛ حبیب الله عباسی؛ الهه حاجیها


تأثیر قدرت بر نثر دورۀ صفوی بر اساس جامعه شناسی زبان با تکیه بر کتاب عالم آرای عباسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

10.22054/ltr.2023.70609.3644

منیژه پورعلی؛ قهرمان شیری


حیوان، "دیگری باختینی" در داستان‌های کوتاه چوبک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

10.22054/ltr.2023.70407.3637

عبدالحکیم همه چیزفهم رودی؛ سیدمهدی رحیمی؛ ابراهیم محمدی؛ حامد نوروزی


مفهوم سازی « معرفت » در آثار شیخ احمد جام نامقی بر اساس نظریه استعاره مفهومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1402

10.22054/ltr.2023.67986.3556

مصیب صدیقی؛ سید علی اصغر میرباقری فرد


بهرۀ برخی مفسّران شیعی از مواهب کاشفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

10.22054/ltr.2023.68988.3585

محمد رضا موحدی


تحلیل هرمنوتیکی نمادهای شعر نیما یوشیج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1402

10.22054/ltr.2023.72300.3688

یاسر دالوند


مقایسه استعاره‌های‌ عرفانی و استعاره‌های بلاغی بر اساس نظریه استعاره کلی در دیدگاه‌های هانس بلومنبرگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

10.22054/ltr.2023.71051.3657

فائزه نوریان؛ مصطفی موسوی


فریدون شاهنامه در ترازوی نقد منابع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1402

10.22054/ltr.2023.71944.3675

مهناز زارع وسطی کلا؛ رضا ستاری؛ حسین حسن پور آلاشتی


تحلیل عوامل شکل گیری استعاره های درباری در خمسه نظامی از منظر استعاره شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

10.22054/ltr.2023.69714.3611

محمد فاطمی منش


بررسی نسبت رمان مدرن و اسکیزوفرنی با تکیه بر رمان «پارک شهر» از هانیه سلطان‌پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

10.22054/ltr.2023.72244.3685

ایوب مرادی


بررسی ویژگی‌های پست مدرن در آثار ابوتراب خسروی و بیژن نجدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.22054/ltr.2023.70866.3667

انسیه دارادوست؛ عبدالله حسن زاده میرعلی؛ ساره زیرک


زبان تمثیل؛ زبان همدلی( تحلیل منطقی سیر زبان تمثیلی به زبان همدلی در عرفان با تکیه بر مثنوی )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402

10.22054/ltr.2023.73123.3708

محمد آهی؛ زهرا آزادی نسب


Examining the Similarities of Three Narratives "Siavash", "Hasanak Vazir", "Lion and Cow" from the Perspective of structuralism

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1402

10.22054/ltr.2023.76478.3774

محمود بشیری


تحلیل ضرب المثلهای فارسی درباره صلح در چارچوب زبان شناسی سیستمی-نقشگرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1402

10.22054/ltr.2024.76339.3770

Ahmad Rezaei


بررسی شیوه‌های ایجاد جادوی مجاورت در مجموعۀ طفلی به نام شادی سرودۀ شفیعی کدکنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1402

10.22054/ltr.2024.74503.3731

مینا زادخوت؛ حیدر حسنلو؛ نزهت نوحی؛ حسین آریان


چهره‌گردانی شخصیت‌ها در حکایت‌های عرفانی بر اساس نوزده متنِ عرفانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

10.22054/ltr.2024.69919.3614

امیرحسین مدنی


تحلیل و بررسی نثر فنی مناظرة گوهران با تکیه بر مؤلفه های شعریّت کلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

10.22054/ltr.2024.72205.3692

احترام رضایی


بررسی بنمایه های تصاویر شعری در دو رمان نخل‌های بی‌سر و گلاب خانم از قاسمعلی فراست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1402

10.22054/ltr.2024.74334.3726

فائزه حاتمی نیا؛ محمد رضا یوسفی


معرفی دیوان «دارالسلام» شیخ عبدالرزاق نقشبندی به همراه تحلیل ساختاری و محتوایی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.22054/ltr.2023.72643.3698

اسحاق طغیانی؛ مظفر حسین گنایی


معانی نمادهای دو رؤیای رمان جزیره سرگردانی سیمین دانشور بر اساس آرای کلاریسا پینکولا استس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.22054/ltr.2024.75017.3737

سیمین موحد؛ فرهاد درودگریان؛ بهناز علیپور کسکری؛ ایوب مرادی