تحلیل نشانه شناسیک غزلی از حافظ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و زبان ها دانشگاه اراک

2 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان « تحلیل نشانه شناسیک غزلی از حافظ » با توجه به فراگیرتر بودن شیوه های تحلیل نشانه شناسیک در حیطه ی ادب غنایی نسبت به سایر انواع ادبی و همچنین با عنایت به ماهیت چند لایه ای بودن اشعار حافظ و امکان دست یابی به سطوح گوناگون معنا از طریق کشف رمزگان و روابط حاکم بر دال و مدلول های هر غزل ، ضمن مطالعه در دیوان اشعار حافظ، به ارایه ی تحلیل نشانه شناسیک غزلی انتخابی، از میان غزلیات بررسی شده پرداخته است. در پایان پژوهش، نویسنده با نشان دادن و تحلیل هسته ی مرکزی رمزگان و کدهای تقویت کننده ی آن در این غزل ، تحلیل روابط دال و مدلول ها و تبیین دلالت هریک، بررسی عوامل ایجاد انگیختگی دال ها، تاکید بر تاثیر درهم تنیدگی نشانه ها در چند لایه ای شدن معنا و ایجاد سطوح معنایی تازه و باز نمودن نقش عناصر رمزگان در ایجاد تخیل شاعرانه و آفرینش کلام هنری با رویکرد خواننده محور، ضمن پاسخ به پرسش های تحقیقاتی، به تفسیری کلی و منسجم از غزل دست یافته و نیز روش انتخابی پژوهش ، روش تحلیل درون متنی و کتابخانه ای با استفاده از منابع دست اول بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Semiotic analysis of a lyric by Hafez

نویسندگان [English]

  • elahe shahi 1
  • Mohsen Zoalfaghary 2
  • Hassan Heidary 2
1 Department of Persian Literature and Studies of Arak University
2 Professor of Persian Language and Literature, Arak University, Arak, Iran
چکیده [English]

The present article entiteld “Semantic analysis of a lyric by Hafez” has presented a semantic analysis of selected sonnet among the studied sonnets due to the more comprehensive methods of semantic analysis in the filed of lyrical literature than the other literary types, considering the multi-layered nature of Hafez poems and the possibility of achieving various levels of meaning by discovering coeds and relations governing the signifiers and signifeds of each sonnet through the study of Hafez poetry collection.

At the end of the article٫ the author by emphasizing on the effect of sign entanglement in multi-layered of meaning and creating new semantic levels٫ opening the role of cryptographic elements in creating poetic imagination٫ as well as creating artistic words with reader-centered approach, shows and analyzes the central core of cryptocurrencies and its reinforcing codes in the sonnet٫ in addition to analyzing the relations of signifiers and meanings by explaining each one and examining the factors that cause signaling in signifiers. The author also achieves a general and coherent interpretation of the sonnet and the selected method while answering research questions. The analysis method used in this research is intra- textual analysis٫ library method by using first- hand sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • semiotics
  • central core of cryptography
  • signifier and signified
  • entanglement
  • signaling