اخبار و اعلانات

فراخوان جذب مقالات

  فراخوان جذب مقالات        به اطلاع می­رساند که مجلۀ "متن پژوهی ادبی" دانشگاه علامه طباطبائی در نظر دارد شمارۀ ویژه­ ای به زبان انگلیسی در موضوع متن پژوهی ادبی در سال جاری منتشر نماید. از استادان صاحب نظر درخواست می­دارد مقالۀ خود را در موضوع "تحلیل متن ادبی با عنوان­ های مقایسۀ تطبیقی ادبیات فارسی با سایر ادبیات ملل" و "ادبیات فارسی از نگاه محققان غیر ایرانی" به زبان انگلیسی تا تاریخ 1402/07/07 از طریق سایت و یا ایمیل مجله ارسال نمایند.     عباسعلی وفائی سردبیر مجله متن پژوهی ادبی

مطالعه بیشتر
login