تفاهم نامه

نشریه با همکاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران (با رتبه A) منتشر می‌شود. انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی در سال 1350 بوسیله بیست تن از استادان زبان و ادبیات فارسی کشور تأسیس گردید و طی شماره 1335 مورخ 22/07/1351 به ثبت رسید و در تاریخ هشتم آبان 1351 در روزنامه رسمی کشور موجودیت آن اعلام گردیده است. 

login