مدیر مسئول


عباسعلی وفایی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

زبان وادبیات فارسی

سردبیر


عباسعلی وفایی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

زبان وادبیات فارسی

مدیر داخلی


پریسا ابراهیمی کارشناس مجلات دانشکده ادبیات

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


محمد ابوالکلام سرکار استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه داکا، بنگلادش

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


اخلاق احمد (آهن) استاد، رشته زبان و ادبیات فارسی، مرکز مطالعات زبان و ادبیات فارسی و آسیای میانه، دانشکده ی مطالعات زبان و ادبیات و فرهنگ، دانشگاه جواهر لعل نهرو، دهلی نو، هند

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


داوود اسپرهم استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


وانگ ای دان استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پکن، چین

اعضای هیات تحریریه


محمود بشیری دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


زهرا پارساپور دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


اسماعیل تاجبخش استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


محمدحسن حسن زاده نیری دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


کاظم دزفولیان استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

زبان وادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


سهیلا صلاحی مقدم دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


یحیی طالبیان استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


حبیب الله عباسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

زبان وادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


سیده فلیحه زهرا کاظمی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ال سی بانوان-لاهور، پاکستان

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


علی گوزل یوز استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه استانبول، استانبول، ترکیه

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا مستعلی پارسا دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


علی محمدموذنی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


بهمن نزهت استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


عباسعلی وفایی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی

ویراستار انگلیسی


ارغوان عمرانی پور کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

  • arghavanomranigmail.com