اهداف و چشم انداز

متن نمود تفکر و بازتاب نوع نگاه گوینده است گاهی سخنور در بیان مقاصد بیانی به دلایلی اندیشگانی و هنری لایه های گوناگونی را به کار می گیرد عدم درک این لایه ها مخاطب را در فهم صحیح متن دچار لغزش می کند فهم ابزار شناخت ما را به شناخت صحیح رهنمون می سازد از این بابت متن شناسی اهمیت دارد تا با آگاهی از ابزارها؛ شگردهای هنری و بیانی گوینده را درک کند. متن پژوهی تبیین لایه های هنری و ذوقی است تا گوینده را بهتر و با روش علمی بشناساند. 

هدف عمده نشریه متن پژوهی ادبی فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با متون ادبی می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. 

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

  • تحلیل متون ادبی
  • زبانشناسی رایانشی
  • تحلیل سبک شناسانه
  • تحلیل بین متنی
  • تحلیل گفتمان
  • تحلیل گفتمان انتقادی
  • زبان، متن، و فرهنگ
  • متن و هویت

به منظور دسترسی بهتر و سریعتر پژوهشگران و کتابخانه ها به آخرین یافته های پژوهشی در این زمینه، این نشریه اجازه دسترسی-آزاد به مقالات خود را به خوانندگان می دهد. این نشریه از پایگاههای اطلاعاتی مگ ایران (Magiran) و نورمگز (Noormags) برای ایجاد یک نظام بایگانی توزیعی برای کتابخانه ها و افراد استفاده می کند. همچنین این نظام بایگانی به مسولان کتابخانه ها اجازه می دهد گردآوری کامل از مقالات نشریه در اختیار داشته باشند.