اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2231
تعداد پذیرش 279
تعداد پذیرش بدون داوری 16
تعداد عدم پذیرش 1629
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 925

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 23
تعداد شماره‌ها 82
تعداد مقالات 819
تعداد مشاهده مقاله 880030
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 509833
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 37 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 118 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 368 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 266 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 110 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 40 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 185 روز
درصد پذیرش 13 %