اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2347
تعداد پذیرش 310
تعداد پذیرش بدون داوری 16
تعداد عدم پذیرش 1778
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1025

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 23
تعداد شماره‌ها 84
تعداد مقالات 841
تعداد مشاهده مقاله 994211
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 541047
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 38 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 112 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 369 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 266 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 114 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 46 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 233 روز
درصد پذیرش 13 %