اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2395
تعداد پذیرش 323
تعداد پذیرش بدون داوری 16
تعداد عدم پذیرش 1800
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1040

مقالات منتشر شده (از سال 1375)
تعداد دوره‌ها 23
تعداد شماره‌ها 84
تعداد مقالات 856
تعداد مشاهده مقاله 1044044
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 552502
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 38 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 107 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 369 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 266 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 114 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 46 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 220 روز
درصد پذیرش 13 %