اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2741
تعداد پذیرش 400
تعداد پذیرش بدون داوری 16
تعداد عدم پذیرش 2141
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1266

مقالات منتشر شده (از سال 1375)
تعداد دوره‌ها 26
تعداد شماره‌ها 97
تعداد مقالات 941
تعداد مشاهده مقاله 1664381
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 697669
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 37 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 85 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 358 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 266 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 118 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 58 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 605 روز
درصد پذیرش 15 %