آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2654
تعداد پذیرش 372
تعداد پذیرش بدون داوری 16
تعداد عدم پذیرش 2056
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1208

مقالات منتشر شده (از سال 1375)
تعداد دوره‌ها 26
تعداد شماره‌ها 93
تعداد مقالات 913
تعداد مشاهده مقاله 1413190
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 640486
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 38 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 89 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 363 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 266 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 113 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 50 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 511 روز
درصد پذیرش 14 %