اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2440
تعداد پذیرش 336
تعداد پذیرش بدون داوری 16
تعداد عدم پذیرش 1852
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1073

مقالات منتشر شده (از سال 1375)
تعداد دوره‌ها 24
تعداد شماره‌ها 86
تعداد مقالات 871
تعداد مشاهده مقاله 1091552
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 567457
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 38 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 104 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 372 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 266 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 115 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 47 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 274 روز
درصد پذیرش 14 %