اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2821
تعداد پذیرش 410
تعداد پذیرش بدون داوری 24
تعداد عدم پذیرش 2190
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1303

مقالات منتشر شده (از سال 1375)
تعداد دوره‌ها 26
تعداد شماره‌ها 98
تعداد مقالات 957
تعداد مشاهده مقاله 1832180
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 755106
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 37 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 82 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 352 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 178 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 117 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 57 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 597 روز
درصد پذیرش 15 %