اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2864
تعداد پذیرش 422
تعداد پذیرش بدون داوری 24
تعداد عدم پذیرش 2223
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1326

مقالات منتشر شده (از سال 1375)
تعداد دوره‌ها 26
تعداد شماره‌ها 98
تعداد مقالات 963
تعداد مشاهده مقاله 1904807
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 794487
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 37 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 81 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 348 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 178 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 117 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 57 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 599 روز
درصد پذیرش 15 %