پیام‌هایِ جهانیِ انعکاسِ خشونت علیه زنان در حکایت‌هایِ الهی نامۀ عطّار نیشابوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران،

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران

3 2- مسعود پاکدل،استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی،واحد رامهرمز،دانشگاه آزاد اسلامی،رامهرمز، ایران.

چکیده

این پژوهش با بهره‌گیری از شیوۀ توصیفی– تحلیلی در نظر دارد به انعکاسِ خشونت علیه زنان از دیدگاه عطّار نیشابوری بپردازد. فرض بر این است که انسانِ امروزی می‌تواند با عمل به رهنمودهایِ تربیتیِ عطّار، بر مشکلاتِ خود فایق آید. مهم‌ترین هدفِ پژوهش، مشخص نمودنِ مواردِ خشونت‌آمیز نسبت به زنان در حکایت‌هایِ الهی‌نامه ‌است. توجّه عطّار به خشونت علیه زنان و انعکاسِ آن در الهی‌نامه نشانگر وجود خشونت‌هایی علیه زنان در عصرِ عطّار است. حاصلِ مطالعه نشان می‌دهد که خشونت بر زنان منحصر به قشر ضعیف و فقیر یا عوام نبوده، در دربارِ پادشاهان نیز رواج داشته‌است. خشونت در الهی‌نامه در دو حوزۀ عمومی(جامعه) و خصوصی(خانواده) و به شکل آشکار و پنهان است و در چهار نوع؛ جسمی، جنسی، روانی و اقتصادی به کار می‌رفته‌است. در نهایت می‌توان نتیجه گرفت: ضعف مبانی قضایی در جامعه و حکومت باعث تشدید ظلم و خشونت علیه زنان می‌گردید. عطّار با اختلاف طبقاتی و رسم و سنّتِ اجتماعی غلط ستیز می‌کرد. او اعتقاد دارد زنان در صورت فراهم کردن شرایط و زمینه‌ها، مدارج کمال را بیشتر و زودتر از مردان طی می‌کنند. مانع پیشرفت آنان را تعصّب افراد نسبت به خواهر و زن می‌داند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

World Messages of Reflecting Violence against Women in Attar Neyshabouri's elahy nameh Stories

نویسندگان [English]

  • Monire Mahfoozi moosavi 1
  • Mansoureh Tadayoni 2
  • sima mansoori 2
  • masoud pakdel 3
1 PhD student, Department of Persian Language and Literature ,ramhormoz branch, Islamic Azad University,Ramhormoz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Ramhormoz Branch, Islamic Azad University, Ramhormoz, Iran
3 The Assistant Professor Persian Language and Literature department ramhormoz branch, Islamic Azad University,Ramhormoz, Iran
چکیده [English]

This study intends to reflect violence against women from the perspective of Attar Neyshabouri by Using a descriptive-analytical method. It is assumed that modern man can overcome his problems by following Attar's educational guidelines.The most important purpose of the research is to identify cases of violence against women in the theories of elahy nameh. This research is descriptive-analytical and interpretive. Attar's attention to violence against women and its reflection in the elahy nameh shows that there were violence against women in Attar's time. Study results show that violence against women is not confined to the poor community but also applies to the court of kings. Violence in elahy nameh is in two areas: public (community) and private (family) and it is openly and covertly used in four types: physical, sexual, psychological and economic. Finally, Weak judicial foundations in society and government exacerbate oppression and violence against womendifferences and social customs and tradittions. Attar was at odds with class Attar says that If the conditions and grounds are provided, women will reach the degrees of perfection more and sooner than men. He considers Prejudice against sisters and wives as an obstacle to their progress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Violence
  • Women
  • Anecdotes
  • elahy nameh
  • Attar