خوانش تطبیقی بینانظریه‌ای دو رمان «لطفاً درب را ببندید» و «شهر شیشه‌ای»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق پسادکتری دانشگاه گیلان

2 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 دانشیار دانشگاه گیلان

چکیده

در این پژوهش رمان‌های پسامدرن «لطفاً درب را ببندید» از جواد مجابی، نویسنده و ادیب معاصر ایرانی و «شهر شیشه‌ای» از پل اُستر نویسنده و ادیب معاصر آمریکایی به‌صورت تطبیقی بررسی شده‎اند. ادبیات تطبیقی می‌تواند بینانظریه‌ای باشد؛ یعنی افزون بر نظریه مکتب‌های ادبی از نظریه‌های دیگر چون پسامدرنیستی بهره گیرد. اُستر و مجابی هر دو خالق آثاری چندوجهی هستند. جواد مجابی در رمان«لطفاً درب را ببندید» از ویژگی‎های پسامدرن در شرایطی غیر از «وضعیت» تحقق آن بهره می‎گیرد، اما پل استر در بستر فرهنگی و اجتماعی تحقق «وضعیت پست مدرن» قلم زده است اما هر دو نویسنده بیش از هر چیزی بر شرایط انسان با تمام ویژگی‌ها و پیچیدگی‌هایش تمرکز دارند و به هویت و به آنچه هویت را می‌سازد، می‌اندیشند. انتظار می‌رود به دلیل گسترده بودن موضوع پست‌مدرن در غرب، ساختارشکنی‌ها در آثار استر هوشمندانه‌تر باشد و با وجود تعدد روایت‌های نامنسجم در رمانش به خوبی مشخصه‌های پست‌مدرن را در آن جلوه‌گر سازد؛ حال آنکه مجابی در تکاپوی نزدیک کردن رمان‌های خود به مؤلفه‌های پسامدرنیستی است و اگر هم کاستی‌ای دیده می‌شود به دلیل تازه بودن آموخته‌های بنیادی مسئلة پست‌مدرن در ایران و عدم وجود آموزش‌های آکادمیک در این زمینه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative and Inter- theoretical reading of two novels:” close the door” and “The glass city”

نویسندگان [English]

  • razie fani aski 1
  • Ali Taslimi 2
  • mahmoud Ranjbar 3
1 phd condidate in guilan uni
2 Associate Professor of Persian Language and Literature, University of Guilan, Rasht, Iran
3 university of Guilan
چکیده [English]

In this research, one postmodern novel of javad mojabi, a contemporary Iranian writer and of novel of Paul Auster, novelist and contemporary writer, has been comparatively studied. Comparative literature can be considered as Inter- theoretical readings; that is, in addition to the theory of literary schools can uses several theories such as postmodernism. Auster and mojabi are both creators of multi-faceted works and focus most of all on human conditions, with all its features and complexities. That think about identity and what makes identity. Deconstruction and fragmentation of both works, widespread presence of techniques, Intertextuality and the effects of creating indeterminacy such as short circuit, more and more personalities, Multiple End, polyphony and the scattering of sounds, Paranoia and uncertainly in time and place are common propositions in both novels. therefore, the different points and how to use these tricks is one of the most important goals of this article, maybe it can be valuable help to better understand these two novels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paul Auster
  • Javad Mojabi
  • postmodern
  • comparative literature