چندصدایی در رمان دختر رعیت اثر به‌آذین با کاربست رویکرد گفتگومندی باختین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی- دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه ازاد - اسلامشهر

3 دانشجو

چکیده

چکیده

پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از آرا و عقاید باختین، به‌طور خاص نظریه گفتگومندی، گفتمان موجود در رمان دختر رعیت اثر به‌آذین ، نویسنده صاحب سبک معاصر را واکاوی انتقادی کند و به بازتاب چندصدایی در این رمان بپردازد . در این پژوهش به این پرسش‌ها پاسخ داده شده است: 1- چگونه زنان رمان موردپژوهش در بروز چندصدایی، پویامند بوده‌اند؟ 2- چگونه مدرنیته و سنت در بروز چندصدایی در رمان‌ مورد پژوهش به تقابل باهم برخاسته‌اند؟ 3- چگونه روشنفکران و طبقه ی نخبه در بروز چندصدایی در رمان‌ دختر رعیت مؤثر بوده‌اند؟ نتایج به‌دست‌آمده حاکی از این مهم بود که زنان در بازنمود چندصدایی نقش منفعل را داشته‌اند و صرفاً بستر داستانی را برای بازنمود گفتمان غالب معرفی‌شده توسط قهرمان داستان فراهم آورده‌اند. از سوی دیگر، اقشار نخبه داستان که تحت تأثیر جریانات چپ و ملی‌گرایی هستند به دلایلی در به وجود آمدن چندصدایی در داستان یاری رسانیده‌اند؛ البته تقابل سنت و مدرنیته هم در به وجود آمدن این خیزش بی‌تأثیر نبوده است چون زندگی روستایی سنت‌محور در خدمت نهادینه‌سازی پایه‌های قدرت طبقه توانگر جامعه بوده است. البته آنچه به‌عنوان نتیجه‌گیری این تتبع باید متذکر شد این است که بافت اجتماعی و جنسیت دو موضوع برجسته در تاروپود داستانی دختر رعیت است که با استفاده از آن نویسنده تلاش کرده ریشه‌های فکری و اخلاقی یک جامعه سنتی را به چالش بکشد و سعی کند یک چندصدایی میان اجزای قدرت و اجزای مقهور جامعه برقرار سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Polyphony in the novel The Daughter of the Peasant, you lost the work to Azin using the approach of dialogue

نویسندگان [English]

  • saeid hamidian 1
  • farhad tahmasebi 2
  • zohreh dastpak 3
1 allameh tabatabaei - university
2 university eslamshahr
3 tahghighat university
چکیده [English]

Abstract

This research applies Bakhtin’s views and ideas, especially dialogism theory, to critically analyze the discourse in the novel “The Peasant’s Daughter” by the contemporary Iranian novelist Beh Azin to reflect on the polyphony of this novel. This study answers the following questions: 1- How do women in the novel appear dynamically in polyphony? 2. How does the conflict between modernity and tradition appear in polyphony in the novel? 3. How do intellectuals and elites influence the emergence of polyphony in the novel? The results show women were passive to represent polyphony, providing a narrative context for the dominant picture of the protagonist’s discourse. The elites in the story use polyphony for various reasons because of left-wing and nationalist ideologies. The confrontation between tradition and modernity plays no small part in the emergence of this uprising, in which tradition helped the wealthy classes to institutionalize themselves in society. In conclusion, social background and gender are two prominent issues in the story’s narration of The Peasant Girl. The author challenges traditional society’s ideological and moral roots while establishing polyphony between the bourgeoisie and the subjugated classes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • polyphony
  • Bakhtin
  • Beh Azin
  • gender
  • discourse