بازتاب آیین‌ها و باورهای عامه در مکتب داستانی جنوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد رودهن

2 استادزبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

ادبیات عامه که شامل آیین‌ها، باورها و سنت‌های هر اقلیم است؛ یکی از سرچشمه‌ها و بن‌مایه‌های ادبیات هر کشوری به ویژه ادبیات داستانی آن است. شناخت این بن‌مایه، به شناخت بهتر و دقیق‌تر ادبیات ملت‌ها و به ویژه ادبیات داستانی آن‌ها می‌انجامد. ادبیات داستانی ایران با توجه به اقالیم گسترده و متنوع کشورمان، به چندین مکتب از جمله مکتب داستان‌نویسی جنوب تقسیم شده است. در این جستار با روش تحلیلی-توصیفی، جلوه‌های فرهنگ عامه؛ اعم از آیین‌ها، باورها و سنت‌های مردمی جنوب را در آثار سه تن از نویسندگان مکتب جنوب؛ احمد محمود، محمد ایوبی و قباد آذرآیین که بسامد بالایی دارند؛ کاویدیم و ضمن بررسی و طبقه‌بندی آن-ها به این نتیجه رسیدیم که بازتاب ادبیات عامه در داستان‌های این نویسندگان، به زندگی روح و عمق می‌بخشد و افزون بر افزایش جنبه انسانی ادبیات و ایجاد حس همدلی خواننده؛ تاثیر داستان بر مخاطب را دوچندان و روح زبان را به داستان منتقل می‌کند. نویسندگان از این طریق به حفظ آیین‌ها، باورها و زبان آن سامان به‌ویژه واژگان و ترکیبات، مدد رسانده و بر غنا و گسترش زبان معیار افزوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reflection of popular rituals and beliefs in the southern fictional school

نویسندگان [English]

  • masoud shirali 1
  • Habibollah Abbasi 2
  • elaheh hajiha 1
1 rudehen university
2 Professor of Persian Language and Literature, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Popular literature that includes the rituals, beliefs and traditions of each region; One of the sources and foundations of literature of any country, especially its fiction. Knowing these themes leads to a better and more accurate knowledge of the literature of nations and especially their fictional literature. Iranian fiction has been divided into several schools, including the southern school of fiction, according to the wide and diverse regions of our country. In this research, with an analytical-descriptive method, we examined the effects of popular culture; Including the rituals, beliefs and traditions of the people of the South in the works of three writers of the South School; Ahmad Mahmoud, Mohammad Ayoubi and Ghobad Azar Ayin who have high frequency and while examining and classifying them, we came to the conclusion that the reflection of popular literature in the stories of these authors gives spirit and depth to life and in addition to increasing the human aspect of literature and creating a sense of empathy for the reader; It doubles the effect of the story on the audience and transfers the spirit of the language to the story. In this way, the authors have helped to preserve the rituals, beliefs and language of that region, especially words and compounds, and have added to the richness and expansion of the standard language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Popular Culture
  • Rituals and Traditions
  • Southern fictional school
  • AhmadMahmoud
  • Mohammad Ayoubi