خوانش جامعه‌شناسانه‌ی راحه‌الصدور و آیه‌السرور راوندی با تکیه بر بعد تشریحی نظریه‌ی ساخت‌گرایی تکوینی لوسین گلدمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

ساخت‌گرایی تکوینی شاخه‌ای از جامعه‌شناسی ادبیات است که لوسین گلدمن آن را بر اساس نظریات گئورک لوکاچ، مارکس، هگل و ژان پیاژه بنا نهاد. وی در این روش به بررسی ساختارهای متون و آثار و چه‌گونگی پدید آمدن این ساختارها بر اساس شرایط تاریخی آن‌ها می‌پردازد و در این راستا به وحدت میان صورت و محتوا تأکید دارد. بر اساس دیدگاه ایشان انسجام هر اثری مربوط به جهان‌نگری طبقات است از این رو همواره می‌کوشد تا رابطه‌ی ساخت درونی اثر را با ساخت فکریِ طبقه اجتماعی نویسنده دریابد.صر-ف‌نظر از این مطالب، در بیانی کوتاه می‌توان گفت که ساخت‌گرایی تکوینی اصولا به بررسی منش تاریخی و اجتماعی و دلالت‌های عینی متأثر از گروه اجتماعی در زندگی عاطفی و عقلانیِ آفریننده‌ی اثر می‌پردازد. پس در این شیوه به جای توصیف، تشریح محتوای اثر ادبی مورد مداقه قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر با استفاده از روش مطالعه‌ی کتابخانه‌ای به شیوه‌ی تحلیلی با تکیه به این نظریه به بررسی اثر راحه-الصدور و آیه‌السرور نوشته‌ی محمد راوندی می‌پردازد و براین مساله متمرکز است: آیا شرایط و مقتضیات تاریخی و اجتماعی بر ابعاد عاطفی و عقلانی نویسنده موثر بوده‌اند و ساختار اثر بیان‌گر آن است؟ به طورکلی یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که راوندی تحت تاثیر گفتمان‌های عصر سلجوقی بوده و اثرش شاکله‌ی نظام فکری و رفتاری آن دوره است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Sociological Study of Ravandi’s Rahat-o-Sodour and Ayat-o-Sorour

نویسنده [English]

  • smaeil narmashiri
unvercity vellayat
چکیده [English]

examines social and Drawing upon the theories by Georg Lukacs, Marx, Hegel, and Jean Piaget, Genetic Structuralism stands as a branch of the sociology of literature developed by Lucien Goldmann who examined text structures and their effects as well as the way they were constructed regarding their historical status. It emphasizes the unity of form and content, relating every single work to the worldview each social class holds, in an attempt to discover the relationship between the internal structure of a work and the thought structure belonging to its author’s social class. In a nutshell, genetic structuralism historical behaviors and tangible significances affected by the author’s social class in their emotional and intellectual life. In this approach, therefore, the content of a literary work is examined rather than being described. The present research uses library study in an analytical fashion based on the above theory to examine the effects of Mohammad Ravandi’s Rahat-o-Sodour and Ayat-o-Sorour focusing on a question as follows: Have historical and social conditions and requirements influenced the author’s emotional and intellectual dimensions, and is the effects observable within the works structures? Generally, the findings show that Ravandi was influenced by the discourses of Seljuk times and his work is a framework building upon the thought and behavior system of that era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetic structuralism
  • Rahat-o-Sodur
  • worldview of classes
  • significance