تحلیل روان‌کاوانه‌ی شخصیت اصلی رمان هَرَس براساس آرای کارن هورنای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 استادیار زبان و ادبیات فارسی، ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

4 استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

کارن هورنای از جمله روان‌کاوانی است که بیش از فروید بر تعامل‌های اجتماعی به مثابه‌ عواملی مؤثر بر شکل‌گیری شخصیت تأکید کرد و در تحلیل‌هایش، روان‌کاوان را به دقت در بسترهای اجتماعی‌ای که فرد در آن رشد می‌کند، فراخواند. ما نیز در این جُستار با بهره‌گیری از آرای هورنای به تحلیل شخصیت اصلی رمان هَرَس، یعنی نَوال، پرداختیم. روش ما در این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و مقصودمان، پاسخ به این پرسش اصلی بود که، نَوال برای محافظت خویش در برابر اضطراب بنیادی از کدام گرایش‌ روان‌رنجور استفاده کرده است؟ یافته‌های این مقاله نشان داد که، شرایط نامطلوب ایّام کودکی نوال، همچون فقدان مادر و عدم توجه پدر به نیازهای اساسی‌‌اش، به شکل‌گیری اضطراب بنیادی در شخصیت او می‌انجامد. در ایّام جوانی مرگ فرزند سبب شدت یافتن اضطراب بنیادی در او می‌شود. نَوال برای محافظت از خود در برابر اضطراب بنیادی، از گرایش‌های روان‌رنجورانه (حرکت به سوی مردم، حرکت علیه مردم و حرکت به دور از مردم) بهره می‌جوید و نهایتا دوری از مردم را برمی‌گزیند و گرایش‌ روان‌رنجورانه حرکت به دور از مردم در او شکل می‌پذیرد. این گرایش به سبب تعارضی که با دیگر گرایش‌ها دارد موجب شکل‌گیری تضاد بنیادی در شخصیت نوال می‌شود. در این شرایط، او برای محافظت از خویش به خود ایده‌آلی (مادری برای تمام مردگان) رومی‌آورد. خود ایده‌آلی به نوبه خود بر وخامت شرایط روانی شخصیت می‌افزاید و او را بیش از پیش از واقعیت پیرامون و خود واقعی-اش دور می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Psychoanalytical analysis of the main character of the novel called "Haras" according to views of Karen Horney

نویسندگان [English]

  • Rouholah Khadivpour 1
  • Sareh Zirak 2
  • Abdolhosein Farzad 3
  • Reza Ghorban jahromi 4
1 Science and Research Branch, Islamic Azad University
2 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Persian Language and Literature, Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Karen Horney is among psychologists that emphasizes on social interactions as the principal defining factor in formation of the human personality. She called on other psychoanalysts to focus on social backgrounds where people grow in. We similarly use Horney's ideas to analyze the personality of "Nawal" the main character in the novel "Haras". Our methodology here is descriptive analytical, aiming to identify which type of neuroticism is used by Nawal to protect herself against her major anxieties. The findings of this study show that Nawal's terrible childhood conditions such as lack of support from her Mother's side and her father's failure in meeting her basic needs lead to the formation of a basic anxiety in her personality, which increases in intensity when young Nawal loses her child. Therefore to protect herself against the basic anxiety, she exhibits neurotistic behaviors (moving towards people, moving against people, moving around people). However the forces and contradictions existing in these behaviors lead to a basic contradiction in her personality. Under these conditions, Nawal turns to self-idealism (motherhood of all the dead) to protect herself against the basic contradiction that aggravates her personality problems further and moves her farther away from her true self.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Haras novel
  • Nasim Marashi
  • psychoanalysis
  • Karen Horney
  • neuroticism