نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختۀ دکتری ادبیات حماسی دانشگاه قم، قم، ایران. استادیار دانشکده بنت الهدی، قم.

2 دانش آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

چکیده

اقوام هند و ایران پیش از آن‎که از موطن اصلی از هم جدا شوند، مدّتی طولانی در کنار هم می‎زیستند و واجد یک فرهنگ، زبان، مذهب و اساطیر مشترک هندوایرانی بودند. با توجه به تأثیر فرهنگی متقابل ایران و هند بر یکدیگر، گاهی این امر امکان‎پذیر است که بتوان ریشۀ اسطوره‎های هندی را در ایران نیز جستجو کرد. با مروری بر داستان زال و رودابه در شاهنامه و جستجو در رمزگان‌هایی که در شخصیّت رودابه به‎صورت بارزی جلوه‌گر شده، درمی‌یابیم که این شخصیّت، در ژرف‎ساخت خود ممکن است به اصل و پیشینه‌ای اساطیری برسد. با بررسی ویژگی‌های این مِهین‎بانو و مطالعۀ کردارهای او در شاهنامه از یک‎سو و همچنین ردیابی ریشه‎های اساطیریِ همسان و تکراری در لایه‎های زیرین شخصیّتی وی، احتمالاً بتوان به یک بُن‎مایۀ کهن در جوامع مادرسالارانۀ عصر ماقبل تاریخ رسید که در آن ستایش و اقتدار الگویِ الهه - مادرِ بزرگ آب، باروری و عشق، قلمرو وسیعی را به خود اختصاص داده بود. آن الهه در هریک از سرزمین‎ها و مناطق جغرافیایی کهن با کردارها و خویشکاری‎های مشابه و با نام‎های مختلفی جلوه‎گر شده است. نوشتار حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده، درصدد یافتن ویژگی‎های مشترک و همسان میان خدابانوی سرسوتی در هند و رودابه در شاهنامۀ فردوسی می‎باشد. رودابه با داشتن ویژگی‎های مهم همچون: تبار بیگانه، خویشکاری مادرانه، نگهداری نطفه، نامیرایی، ارتباط با آب، ماه، مار، کوه، پرندگان اساطیری، گل نرگس و ... این انگاره را سامان می‎بخشد که به احتمال بسیار ترکیبی از بازتاب‎های ایزدبانوی کهن آب در هند است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The mythical sources of Rudabeh

نویسندگان [English]

  • fatemeh hajirahimi 1
  • salman rahimi 2

1 Graduate of Epic Literature, Qom University, Qom, Iran. Professor of Bint Al-Huda College, Qom.

2 Graduate of Persian language and literature, Mazandaran University, Mazandaran, Iran

چکیده [English]

The Indians and Iranians lived together for a long time before separating from their original homeland and had a common Indo-Iranian culture, language, religion and mythology. Given the mutual cultural influence of Iran and India on each other, it is sometimes possible to trace the roots of Indian myths in Iran as well. By reviewing the story of Zal and Rudabeh in Shahnameh and searching for the codes that are clearly manifested in Rudabeh's character, we find that this character, in its depth of construction, may reach a mythical origin and background. By examining the characteristics of this savage lady and studying her actions in the Shahnameh on the one hand, as well as tracing the identical and repetitive mythological roots in the lower layers of her personality, it is possible to reach an ancient theme in the patriarchal societies of prehistoric times. That praise and authority of the model of the goddess - the grandmother of water, fertility and love - had a vast territory. That goddess has appeared in each of the ancient lands and geographical regions with similar actions and deeds and with different names. The present article, which has been done by descriptive-analytical method, seeks to find common and identical features between the goddess Sersuti in India and Rudabeh in Ferdowsi's Shahnameh. Rudabeh, with its important characteristics such as: alien descent, maternal selfishness, sperm maintenance, immortality, contact with water, moon, snake, mountain, mythical birds,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rudabeh
  • India
  • Iran
  • Goddess-Mother
  • Shahnameh