موضوعات = بررسی متون ادبی
کارکردهای بلاغی استفهام انکاری و استفهام تقریری در دفتر دوّم مثنوی معنوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1402

10.22054/ltr.2021.51010.2988

زیبا مصدق مهرجردی؛ هادی حیدری نیا،؛ عزیزالله توکلی کافی آباد


تحلیل جایگاه دین در رمان جای خالی سلوچ محمود دولت‌آبادی بر اساس نظریّه‌ اریک فروم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.22054/ltr.2021.50017.2950

مصطفی محمدی؛ لیدا نامدار


پیوند پادشاهی زاب طهماسب و اسطورۀ آرش کمانگیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.22054/ltr.2021.61803.3404

ابراهیم واشقانی فراهانی


زیبایی شناسی عناصر سوررئالیستی رمانهای «نادیا» آندره برتون و «سه قطره خون» صادق هدایت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1400

10.22054/ltr.2021.60682.3374

آمنه عرفانی فرد؛ کاظم دزفولیان


خوانش دو شعر از شفیعی کدکنی با رویکرد شعرشناسی شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1400

10.22054/ltr.2021.56626.3217

سهیلا صادقی؛ بهناز علی پور گسکری؛ بلقیس روشن؛ بهناز پیامنی


تحلیل نشانه شناسیک غزلی از حافظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1400

10.22054/ltr.2021.62344.3427

الهه شاهی؛ محسن ذوالفقاری؛ حسن حیدری


شرح اصطلاح «شاه رخ» زدن در بیتی از حافظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1400

10.22054/ltr.2021.61469.3396

علی حیدری


بررسیی محتوایی سفرنامه های عصر قاجار.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1400

10.22054/ltr.2021.54572.3206

سعید علائی؛ منوچهر اکبری


تحلیل انتقادی رمان باغ تلو براساس نظریه فرکلاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.22054/ltr.2022.59223.3323

آرام رحیمیان؛ مریم مشرف الملک؛ احمد خاتمی


تحلیل دگردیسیِ حکایتِ (آبگیر و سه ماهی) در مثنوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1400

10.22054/ltr.2022.62668.3424

طاهر لاوژه


نقد عرفان خراسان در مقالات شمس تبریزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1400

10.22054/ltr.2022.53903.3113

محمد رودگر


نمادپردازی عارفانۀ فاضل نظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1401

10.22054/ltr.2022.59543.3337

شیرین امینی؛ وحید مبارک؛ مهدی شریفیان


زیبایی‌شناسی زبان طنز در گلستان سعدی و التّفاصیل تولّلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1402

10.22054/ltr.2022.63383.3443

غلامرضا سلیمی؛ زهرا رفیعی؛ علیرضا بیابان نورد سروستانی


خوانش تطبیقی بینانظریه‌ای دو رمان «لطفاً درب را ببندید» و «شهر شیشه‌ای»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

10.22054/ltr.2022.63815.3458

راضیه فانی؛ علی تسلیمی؛ محمود رنجبر


بلاغتِ نحو در متن تاریخی نفثه‌المصدور زیدری نسوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

10.22054/ltr.2022.63431.3444

محمّدامین احسانی اصطهباناتی


سرچشمه های اساطیری رودابه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

10.22054/ltr.2022.63817.3459

فاطمه حاجی رحیمی؛ سلمان رحیمی


پیام‌هایِ جهانیِ انعکاسِ خشونت علیه زنان در حکایت‌هایِ الهی نامۀ عطّار نیشابوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1401

10.22054/ltr.2022.64402.3470

منیره محفوظی موسوی؛ منصوره تدینی؛ سیما منصوری؛ مسعود پاکدل


مطالعه تطبیقی متن و تصویر در نسخه چاپ سنگی امیرارسلان نامدار از منظر هویت فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1401

10.22054/ltr.2022.65322.3498

ماه منیر شیرازی؛ مریم حسینی


بن‌مایه‌ها و تناظر‌های مشترک در منظومة «حُسینا و دلارام» و نمایش‌نامة «اُتِللو»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1401

10.22054/ltr.2022.65380.3499

جلیل شاکری؛ روح الله روزبه؛ دلارام مدارا


بررسی مقایسه‌ای قصّۀ شاه سیاه‌‌‌‌پوش از هفت‌‌‌‌پیکر نظامی و قصّۀ دقوقی از مثنوی مولوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1401

10.22054/ltr.2022.66948.3539

سیدمرتضی میرهاشمی؛ اکبر گراوند؛ یوسف علی بیرانوند


الفتی بن حسینی ساوجی و روایح گلشن قطبشهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

10.22054/ltr.2022.67621.3549

علیرضا شعبانلو


اسطورۀ آب در داستان‌های عامیانه با تکیه بر ابومسلم‌نامه و قران حبشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1401

10.22054/ltr.2022.66081.3515

لیلا شهریاری؛ سکینه رسمی


چندزبانگی و شعر: تحلیل شناختی اشعار شهریار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.22054/ltr.2022.68008.3558

مصطفی شهیدی تبار