مقاله پژوهشی
تحلیل ده‌نامه‌های ادب فارسی از دیدگاه انواع ادبی

محبوبه خراسانی

دوره 15، شماره 50 ، اسفند 1390، صفحه 9-36

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2012.6562

چکیده
  در تذکره‌ها، کتاب‌های تاریخ ادبیات، فهرست‌ها و سایر مراجع به دلیل گستردگی و پراکندگی موضوعی، گاه مطالبی نقل می‌شود که نمی‌توان به درستی همه‌ی آن‌ها اطمینان داشت؛ یکی از آن موارد، انتساب آثار نسبتاً زیادی به ده‌نامه‌هاست. این وضعیت گاه نیز حاصل پیش‌داوری‌های غیر تحقیقی و اعتماد بدون مراجعه به اصل آثار است که برخی محققان مرتکب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
زمینه ها و نمودهای رمانتیسم در «بخارای من؛ ایل من»

علیرضا شعبانلو

دوره 15، شماره 50 ، اسفند 1390، صفحه 37-52

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2012.6563

چکیده
  در این مقاله، زمینه‌ها و نمودهای رمانتیسم در آثار داستانی محمد بهمن بیگی بررسی شده است. با وقوع تحولات اجتماعی و سیاسی در ایران و آشنایی ایرانیان با ادب و فرهنگ اروپایی، در اواخر دوره مشروطه و دوران پهلوی، زمینه برای رواج آثار رمانتیک غربی و ترجمه‌های آن در میان ایرانیان فراهم شد. بهمن بیگی از یک سو تحت تأثیر فضای سیاسی و اجتماعی حاکم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
روایت‌شناسی یک داستان کوتاه از هوشنگ گلشیری براساس نظریه‌ی ژنت

کاظم دزفولیان

دوره 15، شماره 50 ، اسفند 1390، صفحه 53-80

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2012.6564

چکیده
  یکی از بارزترین ویژگی‏های داستان مدرنیستی معاصر استفاده از صناعات روایی فراوان در آن است. نویسندگان مدرنیست روزگار معاصر برای عرضه‌ی هستی‏شناسیِ نوین خود همواره از تکنیک‏های روایی پیچیده بهره گرفته‏اند و از روایت‏های کلاسیک و خطّیِ سده‏های پیشین دوری جسته‏اند. هوشنگ گلشیری یکی از داستان‏نویسان روزگار ماست که با بهره‏گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی بازتاب کودتای 28 مرداد 1332 در آثار داستانی ابراهیم گلستان

سعید بزرگ بیگدلی

دوره 15، شماره 50 ، اسفند 1390، صفحه 81-106

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2012.6565

چکیده
  کودتای 28 مرداد 1332 یکی از سه حادثۀ مهم سیاسی و تأثیرگذار یکصد سال اخیر تاریخ معاصر ایران است. انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی، دو حادثۀ دیگر این قرن به‌شمار می‌روند. این واقعه علاوه بر بازتاب گسترده به‌صورت صریح و پوشیده در ادبیات داستانی، در شکل‌گیری جریان سمبولیسم ادبی تأثیر داشته است. بسیاری از نویسندگان روشنفکر و مبارز به‌دلیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
گزینش مخاطب درون متنی شعر مشروطه (برپایه‌ی تجربه‌های شخصی شاعران)

محسن ذوالفقاری

دوره 15، شماره 50 ، اسفند 1390، صفحه 107-131

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2012.6566

چکیده
  جستار حاضر چگونگی گزینش مخاطب درون متنی را براساس تجربه‌های شخصی چند شاعر برجسته‌ی عصر مشروطه بررسی می‌کند. پرسش‌هایی که این پژوهش می‌کوشد به آن‌ها پاسخ‌ دهد عبارت است از اینکه: 1ـ هریک از شاعران مورد نظر، در گزینش مخاطب بیشتر تحت‌تأثیر چه جنبه‌هایی از تجربه‌های شخصی بوده‌اند؟ 2ـ آیا تجربه‌های شخصی متفاوت، باعث تمایز سبک ایشان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پژوهشی در نامه‌های شاهنامه‌ی فردوسی

قاسم صحرائی

دوره 15، شماره 50 ، اسفند 1390، صفحه 133-157

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2012.6567

چکیده
  در شاهنامه‌ی فردوسی، نامه به عنوان یکی از وسایل برقراری ارتباط و انتقال پیام، کاربرد و اهمیت فراوانی دارد. در این مقاله نامه‌های شاهنامه از جهت سطوح ارتباطی به سه دسته: بالادست به زیر دست، زیردست به بالادست و نامه‌ی همتایان به هم، تقسیم شده است. همچنین اجزا و ارکان تشکیل دهنده‌ی نامه‌ها که معمولاً به تناسب موضوع و مخاطب متفاوت بوده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی و نقد توالی خویشکاری‌های قهرمان در نظریه‌ی ریخت‌شناسی پراپ (با تکیه بر ریخت‌شناسی سه قصّه از شاهنامه)

خاور قربانی

دوره 15، شماره 50 ، اسفند 1390، صفحه 159-179

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2012.6568

چکیده
  مقاله‌ی حاضر به روش تحلیلی– انتقادی و بر اساس ریخت شناسی سه قصه از شاهنامه، به بررسی و نقد اصل «توالی خویش‌کاری‌های قهرمان» در نظریه‌ی ریخت‌شناسی پراپ می‌پردازد. به این منظور، نخست سه قصه از قصه‌های شاهنامه از دیدگاه ریخت‌شناسی، بررسی می‌شود که خویش‌کاری قهرمانان آن‌ها یکسان است و ظاهراً ساختار یکسانی دارند؛ اما در ...  بیشتر