مقاله پژوهشی
بررسی تحلیلی ساختار روایت در کشف المحجوب هجویری براساس الگوی نشانه شناسی روایی گرماس

ناهید دهقانی

دوره 15، شماره 48 ، شهریور 1390، صفحه 9-32

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2011.6548

چکیده
  حکایت پردازی یکی از سنت‌های بسیار مهم در میان صوفیان بوده است. نویسندگان صوفی، همواره از حکایت به‌عنوان ابزاری برای گسترش اندیشه‌های خود استفاده می‌کرده‌اند. هجویری یکی از کسانی است که در پروردن این حکایت‌ها و غنا بخشیدن به آنها، نسبت به بسیاری از نویسندگان دیگر موفق‌تر عمل کرده است؛ تا جایی که برخی بر این باورند که هجویری را ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عشق بی زوال: حکایت سعدی و مجنون از دلباختگی

سعید حمیدیان

دوره 15، شماره 48 ، شهریور 1390، صفحه 33-64

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2011.6549

چکیده
  نگارندگان برآنند که عاشقانه‌های غزلی سعدی، سخت متأثر و ملهم از تلقی شعرای عذری عرب و خاصه مجنون، از دلباختگی است؛ و اگر شاخص‌ترین غزل‌های فارسی و عربی سعدی را ملاک اظهار رأی قرار دهیم، در مجموع، فضای غالب بر غزل سعدی، فضایی کاملاً متأثر از عشق عفیف عُذری است. ابتدا برخی از موارد تأثیرپذیری سعدی از ابیات منسوب به مجنون، در حیطه‌ی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
درآمدی بر طنز عرفانی با نگاهی انتقادی به پژوهش‌های حوزه‌ی طنز

علیرضا محمدی

دوره 15، شماره 48 ، شهریور 1390، صفحه 65-92

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2011.6550

چکیده
  تعاریف و تلقی‌های مرسوم از طنز و مطایبه در ادبیات فارسی بر تقابلی بنیادین میان «سخن جد» و «سخن غیرجد» بنا شده‌اند. این پیشفرض، پی آمدهایی را در حوزه طنز پژوهی به دنبال داشته است که از آن جمله به مواردی چون رجحان «سخن جد» بر «غیرجد» و همچنین تقلیل طنز و شوخ طبعی به پیامی اجتماعی، اخلاقی،‌ دینی و ... می‌توان اشاره ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
«گناه توبه» تحلیل مقام توبه از حسنه تا سیئه، در داستان «پیر چنگی» از مثنوی مولانا

علی اصغر میر باقری

دوره 15، شماره 48 ، شهریور 1390، صفحه 93-110

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2011.6551

چکیده
  مثنوی مولانا را «قرآن عجم» نامیده‌اند. این اثر ارزشمند و متعالی سرشار از اندیشه‌ها، تعالیم و معارف عرفانی است. موضوعات مهم عرفان و تصوف مانند توکل، رضا، تسلیم، زهد، محبت، صبر، توبه، فنا و بقا و مانند آن را می‌توان در آن بررسی و تحلیل کرد. مولوی بسیاری از موضوعات مهم عرفانی را که در متون متصوفه نیز به آنها پرداخته شده، در قالب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نام گزینی زنان در داستان‌های هزار و یک شب

مریم حسینی

دوره 15، شماره 48 ، شهریور 1390، صفحه 111-140

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2011.6552

چکیده
  هزار و یک شب کتابی چند ملیتی است که در طی سالیان متوالی نگارش یافته و چندین زبان و فرهنگ را تجربه کرده و از جایگاه ویژه‌ای در میان سرزمین‌های زادگاهش و چه بسا کشورهای غربی برخوردار است. راویان و نقالان این اثر آگاهانه یا ناآگاهانه نام‌های شخصیت‌های داستان را به‌گونه‌ای گزینش نموده‌اند که با کنش و شخصیت آنان بسیار همانندی دارد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ساختارشناسی مجموعه داستان هاویه

تیمور مالمیر

دوره 15، شماره 48 ، شهریور 1390، صفحه 141-171

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2011.6553

چکیده
  «هاویه» نخستین مجموعه داستان کوتاه ابوتراب خسروی است. به منظور دریافت شیوه نویسنده و تحلیل داستان‌ها، به کمک روش ساختارگرایی تودوروف پس از استخراج پی‌رفت‌ها، ژرف ساخت داستان‌ها را تحلیل کرده‌ایم. ژرف ساخت این مجموعه مبتنی بر مبارزه با زمان و مظاهر آن است. بررسی ساختار روایت‌ها نشان می‌دهد نویسنده آگاهانه در پی آن است که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تصحیح چند بیت از دیوان عمعق بخارایی براساس نسخه‌ای تازه یافته

احمدرضا یلمه ها

دوره 15، شماره 48 ، شهریور 1390، صفحه 173-183

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2011.6554

چکیده
  امیرالشعرا شهاب الدین عمعق بخارایی از شعرای اوایل قرن ششم هجری در ماوراءالنهر است. دیوان این شاعر، نخستین بار در سال 1307 در چهل و چهار صفحه به گونه‌ای نابسامان و بازاری در تبریز به چاپ رسید. پس از این چاپ، استاد سعید نفیسی برخی از اشعار این شاعر را از مجموعه‌ها و تذکره‌های مختلف جمع آوری کرد و در 806 بیت از سوی کتابفروشی فروغی به چاپ رسانید. ...  بیشتر