نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه آزاد واحد دهاقان

چکیده

امیرالشعرا شهاب الدین عمعق بخارایی از شعرای اوایل قرن ششم هجری در ماوراءالنهر است. دیوان این شاعر، نخستین بار در سال 1307 در چهل و چهار صفحه به گونه‌ای نابسامان و بازاری در تبریز به چاپ رسید. پس از این چاپ، استاد سعید نفیسی برخی از اشعار این شاعر را از مجموعه‌ها و تذکره‌های مختلف جمع آوری کرد و در 806 بیت از سوی کتابفروشی فروغی به چاپ رسانید. از آنجا که هیچ نسخه‌ی مدون و معتبری به‌عنوان نسخه‌ی اساس در دسترس این مصحّح نبوده، برخی از ابیات دیوان در این تصحیح به گونه‌ای مبهم و تحریف شده، چاپ گردیده است. نگارنده سعی کرده با به دست آوردن یکی از نسخه‌های نفیس دیوان این شاعر که در کتابخانه‌ی ملی پاریس نگهداری می‌شود. برخی از تحریفات دیوان عمعق چاپ استاد نفیسی را تصحیح و تنقیح کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

According to the new version has corrected a few bits of Bukharan am'aq Court

نویسنده [English]

  • ahmadreza yalmeha