مقاله پژوهشی
هم سنجی روایت «جم» در اسطوره و حماسه

ابراهیم محمدی

دوره 15، شماره 49 ، آذر 1390، صفحه 9-30

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2011.6555

چکیده
  امروز یه لطف پیشرفت مطالعات ساختار گرا و نظریه‌های روایت‌شناسی، امکان بازشناسی گونه‌های مختلف روایی یه شکل دقیق‌تری فراهم آمده است. شناخت قوانین روایی حاکم بر هر یک از گونه‌های و تفاوت‌های ساختاری میان آن‌ها، به درک بهتر تمایزهای میان ژانرهای گوناگون کلام کمک شایانی خواهد کرد. «حماسه» گونه‌ای است که بر اثر تکامل جنیه‌هایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل فرآیند نشانه- معناشناختی فرهاد در منظومه‌ی خسرو و شیرین نظامی

اسماعیل نرماشیری

دوره 15، شماره 49 ، آذر 1390، صفحه 31-51

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2011.6556

چکیده
  نشانه- معناشناختی از جمله نظریه‌هایی است که موجب می‌شود نظام ایستا و مکانیکی نشانه‌شناسی ساخت‌‌گرا به نظامی سیال تبدیل گردد. این نظریه بر پایه‌ی اصول پدیدار شناختی و جریان یابی نشانه‌ها قرار دارد و می‌کوشد تا تبیین کند که چگونه نشانه‌ای با برخورداری از نظام‌های معنایی، در روند نشانه‌پذیری و معنایابی متکثر قرار می‌گیرد. همچنین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
قرائت و حدت وجودی از آینه در غزلیات بیدل

شهلا خلیل اللهی

دوره 15، شماره 49 ، آذر 1390، صفحه 53-72

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2011.6557

چکیده
  هدف مقاله حاضر تبیین یکی از مفاهیم تمثیل «آینه» در غزلیات بیدل و تحلیل پیوند آن با تمثیل‌های به کار رفته در افکار و آراء ابن عربی است. مسئله اصلی این مقاله بررسی جایگاه آینه در غزلیات بیدل به مثابه منعکس کننده بالاترین نقطه اندیشه عرفانی ابن عربی، یعنی وحدت وجود است روشن نمودن این مسئله که بیدل در این چشم انداز تا چه حد، تحت تأثیر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی و تحلیل «فرآیند تفرد» در غزلیات سنایی

محبوبه مباشری

دوره 15، شماره 49 ، آذر 1390، صفحه 73-90

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2011.6558

چکیده
  «فرایند تفرد»، عاملی روانی است که رشد ذهنی و انکشاف درونی و ناخودآگاهانه‌ی بشر را در طول حیات او به تصویر می‌کشد و حتی هنگام رسیدن فرد به نقطه‌ی کمال و باروری، بر نحوه ی اتخاذ تصمیمات ارادی او تأثیر می گذارد. این فرآیند روانکاوانه به‌عنوان محور مرکزی شخصیت فردی، راهنمای درونی و حتی مرشد ناخودآگاه ذهن محسوب می‌شود و با گذر زمان، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
منبع شناسی احادیث گلشن راز شیخ محمود شبستری بر مبنای چاپ دکتر دزفولیان

اسماعیل تاج بخش

دوره 15، شماره 49 ، آذر 1390، صفحه 91-125

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2011.6559

چکیده
  گلشن راز شیخ محمود شبستری، یکی از ارزنده‌ترین آثار عرفان نظری بر پایه ی اندیشه‌های ابن عربی است که شیخ، آن را در پاسخ به پانزده و به روایتی، هفده سوال امیر حسن هزوی، به نظم آورده و در آن به اصول عرفان وتصوف اسلامی پرداخته است. در این مقاله، از دید منبع شناسی به بررسی احادیث آن پرداخته شده است و نشان داده شده که کدامیک از احادیث موجود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تقابل نمادهای خیر و شر در دوره‌ی اساطیری شاهنامه

رامین محرمی

دوره 15، شماره 49 ، آذر 1390، صفحه 127-143

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2011.6560

چکیده
  تقابل خیر و شر از مضامین اصلی شاهنامه است. اعتقاد به وجود دو قطب اهورایی و اهریمنی, ریشه در باورهای اساطیری ایرانیان دارد و این عقیده در سرتاسر شاهنامه نیز انعکاس یافته است. در شاهنامه هر جا که نیروهای خیر، مانند فریدون و ایرج که نماد خرد و خیر هستند، حضور دارند، نیروهای تاریکی، مانند ضحاک و تور نیز، که نماد شر و نابخردی هستند، به ستیزه‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بهمن دژ شاهنامه از اسطوره تا واقعیت

رضا رضالو

دوره 15، شماره 49 ، آذر 1390، صفحه 145-158

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2011.6561

چکیده
  در شاهنامه فردوسی به نام مکان‌هایی اشاره شده که یکی از این آنها, دژی است اهریمنی به نام «دژ بهمن» که در اطراف اردبیل و در دوره کیانیان، وجود داشته است. نام این دژ، در داستان اختلافی که میان سرداران ایرانی بر سر جانشینی کاووس وجود داشته، ذکر شده که طی آن برخی از سران به جانشینی فریبرز و برخی دیگر به جانشینی کیخسرو تمایل دارند. کاووس ...  بیشتر