پژوهشی در نامه‌های شاهنامه‌ی فردوسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه لرستان

چکیده

در شاهنامه‌ی فردوسی، نامه به عنوان یکی از وسایل برقراری ارتباط و انتقال پیام، کاربرد و اهمیت فراوانی دارد. در این مقاله نامه‌های شاهنامه از جهت سطوح ارتباطی به سه دسته: بالادست به زیر دست، زیردست به بالادست و نامه‌ی همتایان به هم، تقسیم شده است. همچنین اجزا و ارکان تشکیل دهنده‌ی نامه‌ها که معمولاً به تناسب موضوع و مخاطب متفاوت بوده و چگونگی آغاز و انجام آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، از مطالبی که فرستندگان پیش از شروع نامه و پس از ختم آن می‌آورده‌اند و نیز ذکر فرستنده و مخاطب، مهر کردن نامه و موضوع و کارکرد نامه‌ها در شاهنامه سخن گفته شده است. هدف اساسی ما در این مقاله آشنایی با پیشینه‌ی نامه و نامه نگاری در ایران پیش از اسلام و تحلیل نامه‌های شاهنامه در جهت الگوگیری از آن‌ها در مکاتبات امروز است. با توجه به آنکه نامه‌های شاهنامه در بر گیرنده‌ی راه و رسم مکاتبات در ایران پیش از اسلام است، توصیف و تبیین و تحلیل آن‌ها می‌تواند در بهتر شدن شیوه‌های نامه نگاری مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Research on Letters in Ferdowsi’s Shahnameh

نویسنده [English]

  • ghasem sahraei
چکیده [English]

As a communication means, letter plays a significant role in Shahnameh. This paper classifies the letters in Shahnameh into three categories in terms of communication levels: letter from superior to inferior, inferior to superior and letters exchanged between counterparts. This paper also discusses the components of these letters, which are usually different depending on the subject and the recipient, and also how they were initiated and delivered. Moreover, the subjects and materials mentioned by senders before and after writing the letter, stipulation of the name of sender and recipient, the seal and function of letters in Shahnameh are also dealt with. The present research mainly aims at becoming familiar with the history of letter writing in Iran before Islam and analyzing the letters in Shahnameh in order to set them as pattern for today’s correspondence. Given that Shahnameh’s letters show the method and customs of correspondence in Iran before Islam, description and explanation of their analysis can help to improve letter writing techniques.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ferdowsi’s Shahnameh
  • letter
  • letter components
  • subject of letter
  • letter sealing
  • function of letter