روایت‌شناسی یک داستان کوتاه از هوشنگ گلشیری براساس نظریه‌ی ژنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یکی از بارزترین ویژگی‏های داستان مدرنیستی معاصر استفاده از صناعات روایی فراوان در آن است. نویسندگان مدرنیست روزگار معاصر برای عرضه‌ی هستی‏شناسیِ نوین خود همواره از تکنیک‏های روایی پیچیده بهره گرفته‏اند و از روایت‏های کلاسیک و خطّیِ سده‏های پیشین دوری جسته‏اند. هوشنگ گلشیری یکی از داستان‏نویسان روزگار ماست که با بهره‏گیری از صناعات روایی فراوان آثاری پیچیده، چندلایه و دیریاب خلق کرده است. روایت پیچیده‌ی داستان‏های گلشیری از مهم‏ترین مشخّصه‏های سبک داستان‏نویسی اوست. در این پژوهش براساس نظریه‌ی ژنت، روایت‎شناس ساختارگرا، داستان کوتاهِ معصوم دوم روایت‏شناسی و تحلیل شده است. پس از گزارش نظریه‌ی ژنت، سه سطح رواییِ داستان، متنِ روایی و روایت‏گریِ این داستان کوتاه و مؤلّفه‏‎های رابط این سطوح «زمان دستوری: نظم و ترتیب، تداوم، بسامد»، «وجه یا حال و هوا: فاصله و کانونی‎شدگی» و «صدا یا لحن» تحلیل و بررسی می‏شود تا فنون و صناعاتِ کاربستی هوشنگ گلشیری در خلق این اثر نشان داده شود و نیز معلوم گردد که گلشیری به‌گونه‎ای مدرنیستی از این مؤلّفه‏‎های روایی استفاده کرده است. هدف این پژوهش آن است نشان دهد مطالعه‌ی ساختارِ روایی آثار گلشیری به درک پیچیدگی‏های آن‏ها کمک می‏کند و منجر به شناخت بیش‏تر جنبه‏های معنایی می‏شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Short Story by Hooshang Golshiri: A Narratological Perspective Based on Genette’s Theory

نویسنده [English]

  • kazem dezfulian
چکیده [English]

One of the basic features of contemporary modern stories is the use of numerous narrative devices. In order to present their novice ontology, contemporary modern writers have always used complex narrative techniques and avoided classic and linear narrations popular in previous centuries. Hoosang Golshiri is a contemporary writer who created complex, multi-layered and difficult works by using countless narrative devices. The complex narration in stories by Golshiri is one of the most important features of his writing style. This research analyzes the narration of the short story called Ma’soum-e Dovvom (“The Second Innocent One”) based on the theory of Genette who’s a theorist of structuralist narratology. After explaining Genette’s theory, three narrative levels of the story, the narrative text and narration of this short story along with the components linking these levels, namely “tense: order, duration, frequency”; “mood: distance and focalization” and “voice or tone” are analyzed and discussed. Therefore, the techniques and devices used by Hooshang Golshiri in these works are shown, and it is revealed that he used these narrative components in a modern way. This paper aims at showing that an investigation into the narrative structure of Golshiri’s works helps one to understand their complexities and know more about their semantic aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hooshang Golshiri
  • Ma’soum-e Dovvom
  • Genette’s theory
  • Narratology
  • narrative levels