نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، علی اکبر گذشته ای روشن و آینده ای تاریک پژوهش تطبیقی دو شعر از «امل دنقل» و «منوچهر آتشی» [دوره 11، شماره 33، 1386، صفحه 7-21]
 • ایزدی، اورنگ قرائت قافیه ای از شاهنامة‌ فردوسی [دوره 11، شماره 34، 1386، صفحه 34-46]
 • امین، احمد تحلیل روان‌شناختی شخصیت کاوس، گرسیوز و سیاوش در شاهنامه [دوره 11، شماره 34، 1386، صفحه 7-33]

ب

 • بربری، فاطمه ارتباط بین راهبردهای یادگیری زبان در خارج از کلاس، خواندن و درک مطلب [دوره 11، شماره 32، 1386، صفحه 28-49]

پ

 • پارساپور، زهرا بررسی تطبیقی سیر افلاک و مبانی اسطوره ای و دلالت‌های نجومی آن در معراج نامه، سیرالعباد و کمدی الهی [دوره 11، شماره 33، 1386، صفحه 22-43]
 • پورقاسمیان، حسین خیام و هوسمن [دوره 11، شماره 33، 1386، صفحه 44-51]

ت

 • تاج الدین، ضیا توانش کاربرد شناختی: فرا تحلیل مسائل جاری و پژوهش‌های مربوط به یادگیری و آموزش آن [دوره 11، شماره 32، 1386، صفحه 5-26]
 • تاجریان، الماس نقد فمینیستی داستان های بیژن نجدی [دوره 11، شماره 31، 1386، صفحه 7-23]
 • تمیم داری، احمد مکتب رباعیات خیام [دوره 11، شماره 33، 1386، صفحه 52-78]

ث

 • ثروت، منصور توپچی باشی و میسکه ویچ [دوره 11، شماره 33، 1386، صفحه 79-88]

ح

 • حیدری، مریم بررسی ساختار روایی در غزل فارسی [دوره 11، شماره 31، 1386، صفحه 24-38]
 • حقی، ساحره رویکردی به ارکان زیبا شناسی «هزاره دوم آهوی کوهی» و «آینه ای برای صداها» [دوره 11، شماره 31، 1386، صفحه 87-107]

خ

 • خطیب، محمد بررسی پژوهش‌های تاپ داون و یا باتم آپ (بالا به پایین و بالعکس) در مهارت شنیداری زبان ایرانی در سطح پیش از متوسطه [دوره 11، شماره 32، 1386، صفحه 65-85]

س

 • ستوده نما، الهه تفاوت‌های میان فرهنگی ایرانی و آمریکایی - انگلیسی [دوره 11، شماره 32، 1386، صفحه 86-98]
 • سلطانی، اکرم تحول حوزة معنایی برخی از افعال و عبارت‌های فعلی و کاربرد آن در نثر فارسی معاصر [دوره 11، شماره 34، 1386، صفحه 47-67]

ش

 • شمیسا، سیروس شخصیت‌های رمان پسامدرن: جوشش اصالت وجود [دوره 11، شماره 34، 1386، صفحه 68-84]

ط

 • طایفی، شیرزاد بررسی و تحلیل داستان«رستم و شغاد» بر اساس روایات ثعالبی فردوسی [دوره 11، شماره 33، 1386، صفحه 89-108]
 • طاهرخانی، رضا بررسی پژوهش‌های تاپ داون و یا باتم آپ (بالا به پایین و بالعکس) در مهارت شنیداری زبان ایرانی در سطح پیش از متوسطه [دوره 11، شماره 32، 1386، صفحه 65-85]

ف

 • فهیم، منصور تأثیر کاربرد تکنیک Concept map بر قدرت درک مطلب شنیداری زبان‌آموزان ایرانی [دوره 11، شماره 32، 1386، صفحه 50-64]

ق

 • قادری، فرح چند شگردی هنری در سروده‌های صائب تبریزی و جان دان [دوره 11، شماره 33، 1386، صفحه 109-128]
 • قائمی، فرزاد نظریه جهان مثالی و ادبیات تمثیلی با نگاه تطبیقی به اندیشه های زرتشت، افلاطون، مولانا و یونگ [دوره 11، شماره 31، 1386، صفحه 39-61]

ک

م

 • مدرسی، فاطمه رویکردی به ارکان زیبا شناسی «هزاره دوم آهوی کوهی» و «آینه ای برای صداها» [دوره 11، شماره 31، 1386، صفحه 87-107]
 • میرزاوزیری، هما جستجوی کمال خودشناسی در تعلیمات عرفانی [دوره 11، شماره 34، 1386، صفحه 114-128]
 • مرشدیان، محبوبه نقش مهارت زبانی اولیه در یادگیری واژگان بین فراگیران زبان خارجی [دوره 11، شماره 32، 1386، صفحه 99-128]
 • معرفت، فهیمه ارتباط بین راهبردهای یادگیری زبان در خارج از کلاس، خواندن و درک مطلب [دوره 11، شماره 32، 1386، صفحه 28-49]
 • مهدی پور آذر، رقیه تأثیر کاربرد تکنیک Concept map بر قدرت درک مطلب شنیداری زبان‌آموزان ایرانی [دوره 11، شماره 32، 1386، صفحه 50-64]
 • موسایی، معصومه بانو گشسب نامه و اسطوره آرتمیس [دوره 11، شماره 31، 1386، صفحه 108-121]

ن

 • نریمانی، اسفندیار سنجش شخصیت سیاوش و هلن در دو حماسه شاهنامه و ایلیاد [دوره 11، شماره 33، 1386، صفحه 129-148]
 • نوروزی، مهدی نقش مهارت زبانی اولیه در یادگیری واژگان بین فراگیران زبان خارجی [دوره 11، شماره 32، 1386، صفحه 99-128]

و

 • واعظ، سعید گله یار از یار [دوره 11، شماره 34، 1386، صفحه 129-138]
 • وحدت، سدیقه Computer Assisted Reading (CAR) versus Traditional Print Format in EFL Academic Reading Comprehension [دوره 11، شماره 32، 1386، صفحه 129-146]
 • ولیپور، شهناز نگاهی به آرای جورج لوکاچ در زمینه نقد مارکسیستی [دوره 11، شماره 31، 1386، صفحه 122-136]

ه

 • همایون، فاطمه تجلی نیچه در هیئت پیرمرد خنزر پنزری [دوره 11، شماره 31، 1386، صفحه 62-86]