کلیدواژه‌ها = مثنوی
زبان تمثیل؛ زبان همدلی( تحلیل منطقی سیر زبان تمثیلی به زبان همدلی در عرفان با تکیه بر مثنوی )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402

10.22054/ltr.2023.73123.3708

محمد آهی؛ زهرا آزادی نسب


قبض و بسط حقّانیّت و نجات در کلام عرفانی مولانا

دوره 24، شماره 85، مهر 1399، صفحه 7-36

10.22054/ltr.2017.17486.1691

منصور نیک پناه؛ ابراهیم نوری


تحلیل کاربردهای تشبیه طنز در مثنوی‌معنوی

دوره 24، شماره 85، مهر 1399، صفحه 315-340

10.22054/ltr.2018.28894.2155

سید علی اصغر میرباقری فرد؛ سید محمد جلیل مصطفوی روضاتی؛ سیده مریم روضاتیان


تحلیل بازتاب ایهام تناسب و حوزه‌های معنایی آن در مثنوی

دوره 22، شماره 78، دی 1397، صفحه 80-55

10.22054/ltr.2018.16857.1659

محمد بهنام فر؛ اردشیر سنچولی جدید


استعارة شناختی عشق در مثنوی مولانا

دوره 22، شماره 76، شهریور 1397، صفحه 114-87

10.22054/ltr.2018.8834

داوود اسپرهم؛ سمیه تصدیقی


واقعه و مقبل اصفهانی

دوره 18، شماره 62، اسفند 1393، صفحه 41-57

سیّد علی‌اصغر  میرباقری‌فرد؛ احمد آصف