دوره و شماره: دوره 20، شماره 69، پاییز 1395، صفحه 1-222 
3. واکاوی برون‌متنی و درون‌متنی اشعار متعهّد شاملو در دهه‌های بیست و سی

صفحه 67-97

10.22054/ltr.2016.6842

مصطفی ملک‌پائین؛ محمّد بهنام‌فر؛ علی‌اکبر سام‌خانیانی؛ سیّد مهدی رحیمی


7. کهن‌الگوی زن در آثار غزاله علیزاده

صفحه 181-204

10.22054/ltr.2016.6846

محسن بتلاب اکبرآبادی؛ فرزانه مونسان