دوره و شماره: دوره 24، شماره 83، بهار 1399، صفحه 1-414 
4. بررسی تصاویر مار، اژدها و متعلقات آن‌ها در غزل‌های مولوی

صفحه 101-136

10.22054/ltr.2018.26524.2048

منصور علیزاده؛ خدابخش اسداللهی؛ ابراهیم رنجبر؛ بیژن ظهیری ناو


5. بررسی جامع تضاد فعلی در غزل‌های سعدی

صفحه 137-174

10.22054/ltr.2018.28124.2122

جمیله اخیانی؛ امیر مومنی هزاوه؛ الهام طارمی


6. «تخریب حدس» در داستان‌های طنزآمیز دورۀ معاصر کودک و نوجوان

صفحه 175-192

10.22054/ltr.2018.27431.2092

مهدخت پورخالقی چترودی؛ علیرضا سزاوار؛ مریم جلالی؛ اعظم استاجی