مقاله پژوهشی
تحلیل تطبیقی ویژگی‌های حماسی و داستانی شاهنامه و بیوولف

محمد علیجانی؛ محمد آهی

دوره 21، شماره 73 ، مهر 1396، صفحه 7-28

https://doi.org/10.22054/ltr.2017.8121

چکیده
  بیوولف کهن‌ترین و بزرگترین اثر حماسی ادبیات انگلستان به زبان انگلیسی قدیم است که قهرمان اصلی آن، بیوولف نام دارد. در شاهنامه هم ابرقهرمان اصلی، رستم است. حماسة بیوولف و شاهنامه، خصوصاً بخش پهلوانی آن و نیز شخصیت‌های اصلی دو حماسه، شباهت‌هایی شایستة تأمل دارند که با تعمق در آن‌ها و تطبیق آن‌ها با یکدیگر، هم به تشابهات شخصیت رستم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی انسجام و روابط واژگانی در داستان گیومرت

عباسعلی وفایی؛ داوود اسپرهم؛ رقیه کاردل ایلواری

دوره 21، شماره 73 ، مهر 1396، صفحه 29-52

https://doi.org/10.22054/ltr.2017.8122

چکیده
  انسجام از به هم پیوستن واژگان و جملاتی ایجاد می‌شود که حاوی معنا و مفهوم خاصّی هستند و به کمک روابط معنایی‌ که میان عناصر یک متن وجود دارد، مفاهیم را انتقال می‌دهد و متنی منسجم و یکپارچه می‌آفریند. انسجام به سه نوع دستوری، واژگانی و پیوندی تقسیم می‌شود که در این پژوهش، به انسجام واژگانی و تحلیل عناصر و روابط واژگانی داستان گیومرت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعویق «خود» در داستان‌پردازی محمّدرضا کاتب

پارسا یعقوبی جنبه‌سرایی؛ فردین حسین پناهی؛ شهرام احمدی

دوره 21، شماره 73 ، مهر 1396، صفحه 53-78

https://doi.org/10.22054/ltr.2017.8123

چکیده
  چند (یا چندین) ساحتی بودن «خود»، و نسبت آن با هویت‌های متکثّر، باعث شده که این مقوله در هر حوزه‌ای تعریف خاصّی داشته باشد. در روایت‌های پسامدرن، مفهوم «خود» با تکیه بر تلقی پساساختارگرایانه و با چشم‌اندازی متفاوت از دوران قبل، به‌عنوان امری همواره در تعلیق و مبتنی بر هویت‌های همواره متکثّر تعریف می‌شود. این رویکرد ویژه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نفوذ آثار خارجی در سروده‌های اخوان ثالث

اکبر شایان سرشت

دوره 21، شماره 73 ، مهر 1396، صفحه 79-102

https://doi.org/10.22054/ltr.2017.8124

چکیده
  در سدة چهاردهم خورشیدی، ادبیات معاصر ایران تحولات شگرفی یافت و همسو با جریان‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی معاصر دستخوش تغییرات بسیار شد. بررسی نقش ترجمة آثار ادبی غرب، همچون رمان‌ها و نمایشنامه‌ها و اشعار، به منزلة یکی از جریان‌های فرهنگی عصر جدید، می‌تواند دگرگونی‌های ادبیات معاصر ایران را به‌درستی نشان دهد. در این میان، حتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جستاری در شگرد تمثیل و انواع آن در مقالات شمس

لیلا آقایانی چاوشی*

دوره 21، شماره 73 ، مهر 1396، صفحه 103-127

https://doi.org/10.22054/ltr.2017.8125

چکیده
  تمثیل از شگردهایی است که کلام را هنری و سخن را مؤثرتر می‌کند. تمثیل علاوه بر جنبه‌های زیباشناسانه، کارکردهای مهم دیگری نیز در سخن دارد. نوشتار پیش رو با در نظر گرفتن شگرد تمثیل و کارکردهای آن، این شیوه را در مقالات شمس بررسی کرده‌است. در این راستا، انواع گوناگونی از تمثیل‌های به‌کار رفته در این اثر شناسایی و بررسی شده‌است. با در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سیمای کودکان کار در آثار داستانی کودک و نوجوان فارسی پس از انقلاب اسلامی

فرامرز خجسته؛ عاطفه جمالی؛ مریم زبیدی

دوره 21، شماره 73 ، مهر 1396، صفحه 129-129

https://doi.org/10.22054/ltr.2017.8126

چکیده
  داستان‌های کودک و نوجوان، به طور عام و داستان‌های کودکان کار و خیابانی، به طور خاص، با فراهم آوردن زمینه و فضای تخیلی، به مخاطبان خود این امکان را می‌دهند تا ضمن هم‌ذات‌پنداری و همانندسازی با شخصیت‌های داستان، به وجهی خیالی، اما معرفت‌شناسانه، ماجراها و کشمکش‌های گاه ناخوشایند زندگی را نیز تجربه کنند و افق دیدشان را گسترش بخشند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
«بدل بلاغی» محملی برای ایهام‌سازی حافظ

علی حیدری؛ محمدرضا حسنی جلیلیان؛ قاسم صحرائی؛ بهنوش رحیمی هرسینی

دوره 21، شماره 73 ، مهر 1396، صفحه 151-173

https://doi.org/10.22054/ltr.2017.8127

چکیده
  یکی از مشخصه‌های‌ اصلی سبک حافظ، چند معنایی بودن کلام اوست. او به روش‌های مختلف کوشیده‌است به این مهم دست یابد. یکی از راه‌هایی که حافظ برای خلق ایهام در پیش گرفته‌است و تا حال در کتب، شروح و مقالاتی که دربارة حافظ و ایهام نوشته شده، نامی از آن آورده نشده، ایهام‌سازی از رهگذر بدل بلاغی است. ظاهراً یکی از کارکردهای بدل، پرهیز از تکرار ...  بیشتر