مقاله پژوهشی
تحلیلی فشرده از رساله الطیر ابن سینا

اسماعیل تاجبخش

دوره 10، شماره 27 ، خرداد 1385، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22054/ltr.2006.6359

چکیده
  رساله الطیر عنوان رساله نمادین از ابن سینا است که در اصل به عربی است. در این مقاله نخست گردانیده ی دقیق آن به فارسی معیار آمده است و سپس تحلیل و بررسی درون مایه و محتوای آن. آنچه در پی می آید ترجمه یی است فشرده و امروزین. از زندگی نامه ی خود نوشت پرندگان ابن سینا.  بیشتر

مقاله پژوهشی
داوری میان سه استاد در مساله تاویل در قرآن کریم

صدرالدین طاهری

دوره 10، شماره 27 ، خرداد 1385، صفحه 13-32

https://doi.org/10.22054/ltr.2006.6360

چکیده
  تفسیر و تاویل دو گونه متفاوت از فهم متن هستند که در متونی که بر حسب موضوع و مولف و شیوه نگارش از عمق خاصی برخوردارند جریان می یابند و متون دینی، از جمله قرآن کریم از این گونه هستند. تفسیر عمومیت دارد و با شرایطی در اختیار همه است اما تاویل از عمومیت کمتری، بر حسب متن و مخاطب برخوردار است ولی به همان نسبت اهمیت و خطر بیشتری دارد.  بیشتر

مقاله پژوهشی
ابیات عربی نامه های عین القضاه همدانی

سعید واعظ

دوره 10، شماره 27 ، خرداد 1385، صفحه 33-46

https://doi.org/10.22054/ltr.2006.6361

چکیده
  نامه های همدانی مناسب حال و مقال مشحون از اشعار زیبا و لطیف عربی است. نگارنده این سطور در این مقاله با بضاعت مزجاه خود به ترجمه و تعیین منابع و مستندات اشعار عربی نامه های عین القضاه پرداخته است.  بیشتر

مقاله پژوهشی
سخنی چند در خصوص لوح تعلیم

پروانه سید الماسی

دوره 10، شماره 27 ، خرداد 1385، صفحه 47-60

https://doi.org/10.22054/ltr.2006.6362

چکیده
  لوح تعلیم که با نامهای مختلف از جمله لوح الف، تخته مشق و ... در لا به لای متون ادبی به چشم می خورد یکی از اقسام لوح است که در لغت نامه ها و کتابهای فرهنگی نمی توان تعریف بسزایی برای آن یافت. ولی به دلیل استفاده شعرا و نویسندگان صاحب ذوق و چیره دست فارسی از این عنصر در خلق مضامین بدیع و تعبیرات زیبا می توان به شواهد ارزنده ای دست یافت واطلاعات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شعر تا انتها حضور اثر سهراب سپهری از دیدگاه نقد فرمالیستی

ابوالفضل حری

دوره 10، شماره 27 ، خرداد 1385، صفحه 61-75

https://doi.org/10.22054/ltr.2006.6363

چکیده
  این مقاله یکی از اشعار سهراب را از دیدگاه نقد فرمالیستی مورد سنجش قرار می دهد. در نقد فرمالیستی، شکل تجسم تجسم محتوای شعر است. این شعر چهار بند تا مساوی دارد و اندیشه محوری آن وجود زندگی دیگر در شکل صوری شعر نیز بلورسته شده است. زمان شعر از شب شروع شده و تا اوایل صبح ادامه پیدا میکند.  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقاشی ایرانی به روایت صادق بیک افشار

امیر نصری

دوره 10، شماره 27 ، خرداد 1385، صفحه 76-91

https://doi.org/10.22054/ltr.2006.6364

چکیده
  نقاشی ایرانی بر خلاف دیگر سنن شرقی به دلیل شرایط خاص رشد و نمو آن از داشتن رساله های نظری در باب اصول و تاریخ اش چندان بهره ای ندارد. متون موجود در این باب در حد انگشتان یک دست نیز نیستند. از این جهت رساله قانون الصور منبع مهمی به شمار می آید چرا که توسط یک نقاش اهل ادب تالیف شده است.  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل روانشناسی شخصیت و زندگی فریدون در شاهنامه فردوسی بر پایه ی مکتب روانکاوی زیگموند فروید

مهران مرادی؛ احمد امین

دوره 10، شماره 27 ، خرداد 1385، صفحه 92-113

https://doi.org/10.22054/ltr.2006.6365

چکیده
  هر داستان یک تجربه ی عینی یا ذهنی از زندگی انسان است. کند و کاو در لایه های درونی داستان ها و حوادث و شخصیت ها و انگیزه ها و اندیشه هایشان همیشه از دغدغه های ذهن جستجو گر و پویای خوانندگان حرفه ای داستان هاست. یکی از مهمترین و تاریخ سازترین شخصیت های شاهنامه یعنی فریدون در این گفتار مورد کنکاش و بررسی روانکاوی قرار گرفته است.  بیشتر

مقاله پژوهشی
نعل باژگونه

باقر صدری نیا؛ ابراهیم رنجبر

دوره 10، شماره 27 ، خرداد 1385، صفحه 114-138

https://doi.org/10.22054/ltr.2006.6366

چکیده
  در تحلیل فرم با استناد به عناصر موجود نشان می دهیم که این اثر در شکل رمان ارائه شده است اما شرایطی دارد که می تواند به آسانی به نمایش در آید. خاصیت های موجود را که منتقدان را رهزنی کرده اند و سطوح حقیقی و تمثیلی را نشان می دهیم. در تحلیل محتوا شخصیت ها، زبان و عناصر مربوط به آنها را نقد و بررسی می کنیم.  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه ی نظریه ی ولایت از دیدگاه شیخ محی الدین محمودی، شیخ محمود شبسثری، عطار نپشابوری و علامه طباطبایی

محمدرضا کمالی بانیانی؛ یوسف نیری

دوره 10، شماره 27 ، خرداد 1385، صفحه 139-170

https://doi.org/10.22054/ltr.2006.6367

چکیده
  محی الل ین عربی یکی از بزرگان محرفان اسلامی است که وی را پدر عرفان اسلامی نیز گفته اند. ه ژ در سال ٦٣٨ )_ .ق( وفات یافت و تقریبا همه عرفای بعد از وی از آثار او متاثر بوده اند . محی الدین مانند سایر عرفای سنی مذهب به فقه اهل سنت عمل می کرد ٠ است ولی مطالعه آثار وی بیانگر تفکر شیعی اوست. به طوریکه به امامت اهل بیت علیهم السلام به کرات در جای جای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
یلورالیزم و ادبیات کلاسر عرفانی

مهدی رحیمی

دوره 10، شماره 27 ، خرداد 1385، صفحه 171-190

https://doi.org/10.22054/ltr.2006.6368

چکیده
  در این مقاله نگارند. ابتدا به بررسی تاریخچه ی پلورالیزم در غرب و در جهان اسلام پرداخته است؟ آنگاه ضمن بررسی حوزه ها و کاربردهای مختلف پلورالیزم و ارائه ی یک تقسیم بندی جاید از آن تحت عناوین ا - پلورالیزم رفتاری در ماهیت صرفآ فلسفی آن متوقف نمانده و از منظری نوین و زاویه ای دیگر بدین مبحث و مو ضوع نگریسته است؟ در این مقاله ریشه های این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
دولت قر آ ن و اسلوب بیان در شعر حافظ

میر جلیل اکرمی

دوره 10، شماره 27 ، خرداد 1385، صفحه 191-213

https://doi.org/10.22054/ltr.2006.6369

چکیده
  میان شعر حافظ و کلام غیبی قران پیوستکی وجود دارد و این پیوستکی تنها در پیوندهای لفظی و معنایی خلاصه نمی گردد بلکه فراتر از آنها اسلوب بین بیانی و ساختار زبانی را نیز در بر می گرد. نوشتار حافظ سعی دارد آثار و نشانه های ساختار زبان و فنون بلاقی فنون کریم را در صورت و ساختمان غزل حافظ بررمی نماید. موضوعات عمده بحث عبارتند از : شیوهبیان و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ادبیات تطبیقی و مفهوم امروزی ان

منصور پیرانی

دوره 10، شماره 27 ، خرداد 1385، صفحه 214-226

https://doi.org/10.22054/ltr.2006.6370

چکیده
  نزدیک به دو قرن است که از پیدایش دانش ، ادبیات تطبیقی ،، در جهان دانش و اندیشه می گذرد. در این مدت منتقدان موافق و مخالف زیادی را در دامن خود پروده است، در دانشگاهای بسیاری از کشورها کرسی ادبیات تطبیقی بنیان نهاده شد. است و با وجودآن که تبیین مفهوم ادبیات تطبیقی وقت و نیروی فراوان مصرف کردند اما بحث و مجادله ها در این زمینه همچنان ادامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مضامین مشترک میان مسعود سعد و ابوفراس حمدان

محسن رائی

دوره 10، شماره 27 ، خرداد 1385، صفحه 227-249

https://doi.org/10.22054/ltr.2006.6371

چکیده
  مطالعه و تحقیق ر زبان و فرهنگ و تاریخ ملتها به منظور استغاده از ثمرات عقول و افکار و آثار و نقد و مقایسه آنها یکی از اهداف و زمینه پزوهش ادبیات تطبیقی است که می تواند در جیت انتقال ذوق و احساس و عواطف و خرد انسانها و ملتها به یکدیگر به منظور ایجاد ارتباط و پیوند میان اندیشه ها و ذوقها و درک و فهم و تاثیر متقابل فرهنگها نقش آفرین و . ابوفراس ...  بیشتر