نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

رساله الطیر عنوان رساله نمادین از ابن سینا است که در اصل به عربی است. در این مقاله نخست گردانیده ی دقیق آن به فارسی معیار آمده است و سپس تحلیل و بررسی درون مایه و محتوای آن. آنچه در پی می آید ترجمه یی است فشرده و امروزین. از زندگی نامه ی خود نوشت پرندگان ابن سینا.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A concise analysis of "Resalatottair"

نویسنده [English]

  • esmail tajbakhsh

چکیده [English]

"Resalatottair" is a symbolic treatise by Ave cina that is originally in Arabic. The paper presents a precise translation of this work into Persian and also offers an analysis of its content.