نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله یکی از اشعار سهراب را از دیدگاه نقد فرمالیستی مورد سنجش قرار می دهد. در نقد فرمالیستی، شکل تجسم تجسم محتوای شعر است. این شعر چهار بند تا مساوی دارد و اندیشه محوری آن وجود زندگی دیگر در شکل صوری شعر نیز بلورسته شده است. زمان شعر از شب شروع شده و تا اوایل صبح ادامه پیدا میکند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Formalistic Criticism on sohrab Sepehri's "ta enteha - ye hozur" Poem

نویسنده [English]

  • abolfazl herri

چکیده [English]

This article examme one of sohrab Sepehri's poems from a Formalistic View. In this view , the form of the poem is the crystallization of its content. which consists of four unequal stanzas, and begins from the "night" and end in the "morning". In this poem, The verbs-images are all kinesthetic and life and death are paradoxically intermingled with each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Formalistic criticism
  • paradox
  • Kinds of imagery
  • Defamiliarization
  • Thesis
  • Antithesis
  • Synthesis