مقاله پژوهشی
ظهور و افول مکتب های ادبی

منوچهر حقیقی

دوره 5، شماره 12 ، شهریور 1379، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2000.6227

چکیده
  نکات عمده مقاله، تعریف واژه «مکتب ادبی- هنری» و بررسی عناصر و عواملی است که در پیدایش یا افول مکتب هایی ادبی موثر می باشند. با توجه به نظرات منتقدان می توان نتیجه گرفت که علی رغم اختلاف نظر بین منتقدان در مورد عنوان های مکتب های ادبی- هنری، روی همرفته مطالعه مکتب های ادبی می تواند به درک و شناخت ویژگی های ادبیات دوره های مختلف کمک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی مشکلات فراگیری زبان انگلیسی برای فارسی زبانان

جهانگیر کاکاوند

دوره 5، شماره 12 ، شهریور 1379، صفحه 15-36

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2000.6228

چکیده
  با وجود آن که زبان فارسی و انگلیسی از اعضای خانوادۀ زبانهائی هند و اروپایی هستند ولی به علت گذشت زمان و متعلق بودن به فرهنگ های مختلف، امروز فاصلۀ بسیاری بین این دو زبان به وجود آمده است و از طرفی نیز به علت نظام غلط آموزش زبان در ایران، متأسفانه زبان آموزان با مشکلات و دشواری هایی روبرو هستند. در این مقاله سعی نگارنده بر آن بوده است ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ترجمه جمله های پایه و پیرو در زبان عربی

رضا ناظمیان

دوره 5، شماره 12 ، شهریور 1379، صفحه 37-45

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2000.6229

چکیده
  در جمله های بلند و طولانی زبان مبدأ، تشخیص جمله پایه از پیرو و پیوند آنها با حرف ربط مناسب در زبان مقصد، کلید درک مفهوم جمله و ترجمه دقیق آن است. گاه رعایت نکردن توالی جمله ها در عبارت هایی که نیاز به مکمل دارند، برای روانی نثر، ضروری به نظر می رسد. زیرا نثر ترجمه باید با معیارهای زبان مقصد، تطابق و همخوانی داشته باشد. از سویی دیگر، مترجم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تخفیف مصوت های بلند و کوتاه در زبان فارسی

عباسعلی وفایی

دوره 5، شماره 12 ، شهریور 1379، صفحه 46-57

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2000.6230

چکیده
  زبان همانند هر پدیده ای همواره دست خوش تغییر است، این تغییر در ابعاد مختلف زبان بویژه در ساختار واژگان و جمله صورت عینی تری دارد. دلایل تغییر و دگرگونی واکهای زبان بسیار و رسالت این مقاله خارج از تبیین است. نظریه اقتصاد زبانی یکی از مهمترین علل تغییر است. بحث تخفیف کلمات زبان فارسی نیز از مقولاتی است که تغییرات واژگانی زبان را مورد بحث ...  بیشتر