ترجمه جمله های پایه و پیرو در زبان عربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

در جمله های بلند و طولانی زبان مبدأ، تشخیص جمله پایه از پیرو و پیوند آنها با حرف ربط مناسب در زبان مقصد، کلید درک مفهوم جمله و ترجمه دقیق آن است. گاه رعایت نکردن توالی جمله ها در عبارت هایی که نیاز به مکمل دارند، برای روانی نثر، ضروری به نظر می رسد. زیرا نثر ترجمه باید با معیارهای زبان مقصد، تطابق و همخوانی داشته باشد. از سویی دیگر، مترجم نباید خود را به ساختارهای دستوری زبان مبدأ، محدود سازد، بلکه می تواند با رعایت اصولی خاص، تغییراتی در ساختار دستوری متن مبدأ به وجود آورد. یکی از این موارد، تغییر زمان جمله است. موارد تغییر زمان جمله به دو بخش ساختار و سیاق تقسیم می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the Translation of main and subordinate clauses in Arabic language

نویسنده [English]

  • reza nazemian
چکیده [English]

The key to full comprehension and successfu! translation of long SL sentences into TL is the recognition of main and subordinate clauses, in the source language sentences and expressing them in the target language, using appropriate linking words. Since we have to follow target language rules in translation, at times when we are dealing with complementary phrases it proves inevitable not to follow the order of sentences in the source language. On the other hand, the translator should not limit himself/herself to the syntactic structures of the source language, rather s/hc should modify these structures keeping in mind certain principles. One of these cases is changing the tense of a sentence which is divided into two parts: Structure and style.