بررسی مشکلات فراگیری زبان انگلیسی برای فارسی زبانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

با وجود آن که زبان فارسی و انگلیسی از اعضای خانوادۀ زبانهائی هند و اروپایی هستند ولی به علت گذشت زمان و متعلق بودن به فرهنگ های مختلف، امروز فاصلۀ بسیاری بین این دو زبان به وجود آمده است و از طرفی نیز به علت نظام غلط آموزش زبان در ایران، متأسفانه زبان آموزان با مشکلات و دشواری هایی روبرو هستند. در این مقاله سعی نگارنده بر آن بوده است که در ابتدا چگونگی به وقوع پیوستن اشتباهات و دشواری های زبان آموزان را بشکافد و عوامل دخیل در این امر را متذکر شود و در بخشهای بعد مقولاتی را در هر دو زبان مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. و به این نتیجه رسیده است که به علت هم ریشه بودن زبان فارسی و انگلیسی دشواریها و مشکلات زیادی برای زبان آموزان ما وجود ندارد. برای آموزش بهتر زبان انگلیسی در این مرز و بوم اول باید تفاوتها و شباهتهای هر دو زبان فارسی و انگلیسی را شناخت و در امر آموزش ازآنها بهره گرفت. سپس با جدیدترین و بهترین روشهای آموزش زبان را به کار گرفت و نیز امکانات آموزشی- سمعی و بصری- ایجاد کرد و نیز آموزگارانی برای آموزش زبان به خدمت گرفت که به کار خویشتن مسلط و علاقمند باشند. پس از انقلاب اسلامی کتب جدید برای آموزش زبان انگلیسی در دورۀ راهنمائی تحصیلی تدوین شد که با همکاری آقایان دکتر پرویز بیرجندی و دکتر ابوالقاسم سهیلی براساس مکتب رفتار گرائی (Behaviorism) در روان شناسی و زبان شناسی تدوین شده بود و به همین دلیل تا حد قابل ملاحظه ای از بار مشکلات و دشواریها کاسته شد. من شخصاً کتب قدیم و جدید دورۀ راهنمای تحصیلی را تدریس کرده ام و به این نتیجه رسیدم که زبان آموزانی که از کتب جدید استفاده می کنند، کمتر دچار دشواری و مشکل می شوند و سریع تر پیشرفت می کنند. ولی متأسفانه این مشکلات هنوز در دورۀ دبیرستان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the problems of English language Acqision for Iranian Learners

نویسنده [English]

  • jahangir kakavand
چکیده [English]

Although both English and Persian languages arc of lndo-European source, due to the passage of time and the fact that they belong to different cultures, there is a large gap between them. On the other hand, Iranian learners of English as a foreign language encounter a lot of difficulties because of the wrong methods of language teaching in Iran. This article attempts to first analyze th_e errors made by students and probe the are involved factors that responsible for them; then some categories in both languages will be studied. This study has led into the conclusion that as both English and Persian belong to the same language family, the Iranian Learners of English do not face much difficulty, and in order to improve language teaching in Iran the similarities and differences between these two languages are to be investigated and taken advantage of, Audio-visual facilities are to be provided and knowledgeable, enthusiastic teachers should be employed.