کلیدواژه‌ها = یونگ
بهرام و گل‌اندام؛ روایتی از فرآیند تفرد

دوره 28، شماره 99، فروردین 1403، صفحه 91-116

10.22054/ltr.2021.56739.3224

مهدی شریفیان؛ رویا هاشمی زاده


کاربست روان‌کاوی شخصیت یونگ در غزلیات عطار و مولانا با تکیه بر دو مقولۀ وصل و هجر

دوره 28، شماره 99، فروردین 1403، صفحه 349-376

10.22054/ltr.2021.60966.3384

فایزه پایریز زنجانی؛ مهدی ماحوزی؛ سیده ماندانا هاشمی اصفهان


تأملی بر فرآیند فردیت در اشعار شفیعی کدکنی

دوره 27، شماره 98، دی 1402، صفحه 35-72

10.22054/ltr.2021.55698.3182

مهین امیدیان؛ عبداله طلوعی آذر


بررسی و مقایسة چهار دورة قهرمانی شاهنامه بر اساس نقد کهن‌الگویی

دوره 19، شماره 65، آذر 1394، صفحه 161-189

غلامعلی فلاّح؛ نوشاد رضایی


روانشناسی اسطوره و داستان؛ رویکردی نوین در نقد ادبی

دوره 19، شماره 64، شهریور 1394، صفحه 7-29

مریم حسینی؛ نسرین شکیبی ممتاز