کلیدواژه‌ها = مولانا
کاربست روان‌کاوی شخصیت یونگ در غزلیات عطار و مولانا با تکیه بر دو مقولۀ وصل و هجر

دوره 28، شماره 99، فروردین 1403، صفحه 349-376

10.22054/ltr.2021.60966.3384

فایزه پایریز زنجانی؛ مهدی ماحوزی؛ سیده ماندانا هاشمی اصفهان


نشانه‌شناسی نظام پوشاک در مثنوی مولوی

دوره 27، شماره 98، دی 1402، صفحه 107-136

10.22054/ltr.2021.59478.3330

عفت نقابی؛ مهرنوش اسرافیل زاده


نوآوری‌های مولانا در سه قالب شعری غزل، رباعی و قطعه

دوره 27، شماره 97، مهر 1402، صفحه 169-200

10.22054/ltr.2021.56982.3233

مهدی محبتی؛ قربان ولیئی؛ حامد شکوفگی


تحلیل مفهوم معنی و شوق زندگی در مثنوی معنوی با تأکید بر نظریۀ ویکتور فرانکل

دوره 27، شماره 96، تیر 1402، صفحه 281-304

10.22054/ltr.2021.48595.2888

فاطمه حاج زین العابدین؛ کامل احمدنژاد؛ فریده محسنی هنجنی؛ افسانه لطفی عظیمی


استعارة شناختی عشق در مثنوی مولانا

دوره 22، شماره 76، شهریور 1397، صفحه 114-87

10.22054/ltr.2018.8834

داوود اسپرهم؛ سمیه تصدیقی