میرزا جهانشاه حقیقی و اشعار وی دربارة مولانا جلال‌الدین بلخی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه سلجوق

چکیده

در این تحقیق، شصت و شش بیت از اشعار میرزا جهانشاه حقیقی از دیوان های فارسی و ترکی این شاعر که دربارة مولانا، مقبرة مولانا و نی، سروده شده، جمع‌آوری و بررسی گشته، ارائه می‌شود. در نخستین بخش، بررسی و تحقیقاتی که در عرصة ادبیات ترک دورة عثمانی دربارة مولانا انجام شده، به طور خلاصه مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین دربارة زندگی، سیاستمداری و شخصیت ادبی میرزا جهانشاه حقیقی و اوضاع جغرافیای طبیعی و سیاسی کشور وی بحث شده است. در تحقیقات انجام شده دربارة دیوان‌های فارسی و ترکی او در کشورهای ترکیه، ایران، انگلستان، ارمنستان راجع به نسخه‌های فارسی و ترکی اطلاعاتی ارائه شده است. آن دسته از اشعاری که دربارة مولانا، مقبرة او و نی بوده و در دیوان فارسی میزان جهانشاه حقیقی موجود است، به کوشش فیروز رفاهی علمداری در ایران منتشر شده و با چاپ ویس دگرمنچای در ترکیه، مورد مقایسه قرار گرفته است. در این مقایسه، تحقیقات فیروز علمداری مبنای کار است در آنجا، حرف A به اثر علمداری و حرف D به اثر دگرمنچای اشاره دارند. در پاورقی به تفاوت‌های موجود در این دو اثر اشاره شده است است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mirza Jahanshah Haghighi and his Poetry of Mawlana

نویسنده [English]

  • ali tamizal
چکیده [English]

This research represents sixty six accumulated and analyzed verses of Mirza Jahanshah Haghighi. The chosen verses penned about Mawlana, Mawlana`s tomb, and his Nay are derived from his Persian and Turkish Diwans. In the first section, the analysis and research on the Turkish Literature of the Ottoman Period has been briefly introduced. Furthermore, the life of Mirza Jahanshah Haghighi, his statesmanship, his literary personality, the political issues and natural geographic climate of the country have been discussed. In the survey done on his Persian and Turkish Diwans in Turkey, Iran, England, and Armenia, some information has been provided on his Persian and Turkish facsimile copies. The poems that have been written about Mowlana, his resting place, and his Nay that exist in Mirza Jahanshah Haghighi`s Diwan, were published with efforts of Firuz Refahi Alemdari in Iran. Alemdari’s edition has been compared to that of Veyis Degirmencay`s edition of Mawlana in Turkey. In this analogy, the analysis made by Firuz has been the basis of this work. Meanwhile, the letters A and D refer to Alemdari and Degirmencay respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mirza Jahanshah-e- haghighi
  • gharaghoyoonlooha
  • dian-e-Tourki
  • mawlana
  • divan-e- farsi