کلیدواژه‌ها = نماد
نمادپردازی عارفانۀ فاضل نظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1401

10.22054/ltr.2022.59543.3337

شیرین امینی؛ وحید مبارک؛ مهدی شریفیان


نفس و نمادهای مرتبط با آن در شعر عطار نیشابوری

دوره 28، شماره 99، فروردین 1403، صفحه 223-256

10.22054/ltr.2022.64975.3492

فاطمه رضایی؛ مهین پناهی


منشأ الهام نمادها در شعر طاهره صفارزاده

دوره 26، شماره 91، فروردین 1401، صفحه 203-234

10.22054/ltr.2020.36977.2468

کطیور زیرک ساز؛ اسماعیل آذر؛ فرهاد طهماسبی؛ عبدالحسین فرزاد


رمزگشایی از نمادهای هفت اقلیم هفت‎ پیکر

دوره 25، شماره 87، فروردین 1400، صفحه 34-61

10.22054/ltr.2019.37187.2499

بهناز علیمیرزایی؛ میر جلال الدین کزازی؛ علی سرور یعقوبی


نمادهای جانوری نفس در متون عرفانی با تکیه بر آثار سنایی، عطّار و مولوی

دوره 18، شماره 62، اسفند 1393، صفحه 147-173

امین رحیمی؛ سیّده زهرا موسوی؛ مهرداد مروارید


سمبلیسم و رهایی از چنبرة زمان

دوره 15، شماره 47، خرداد 1390، صفحه 81-106

10.22054/ltr.2011.6544

مهناز اکبری