مقاله پژوهشی
بررسی حضور نویسنده در داستان‌های جلال آل احمد

کیومرث کریمی

دوره 16، شماره 53 ، آذر 1391، صفحه 7-34

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2012.6583

چکیده
  جلال آل احمد (1302- 1348 ه.ش) نویسنده‌ای متعهّد، آرمانگرا و عملگراست که داستان نویسی را با نگارش داستان‌های کوتاه از سال 1323 شروع کرد و تا پایان عمر ادامه داد. آنچه در داستان‌های آل احمد چشمگیر به نظر می‌رسد شیوه‌های حضور نویسنده در این آثار است که گاه شکل مداخله گرانه به خود می‌گیرد و گاه نیز این حضور به‌صورت غیرمستقیم است و در هر حال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بازشناسی مفهوم قرب در آثار عطار نیشابوری

علی اصغر میر باقری

دوره 16، شماره 53 ، آذر 1391، صفحه 35-56

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2012.6584

چکیده
  از مباحث مهم و مشروح تصوف، مقامات و احوال است که صوفی و عارف در طریق وصول به حق و کمال حقیقی باید مقامات را طی کند و حالات را که در درون او وارد می‌شود، دریابد. یکی از مهمترین احوال عرفانی، قرب است. قرب، استغراق وجود سالک و نزدیکی او به خداوند و جمع خود با غیبت از صفات خود و تقرب الی الله است تا جایی که از خود غایب باشد و به فنا برسد، حتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل سبک شناختی منظومه‌ی جام جم اوحدی

عباسعلی وفایی

دوره 16، شماره 53 ، آذر 1391، صفحه 57-80

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2012.6585

چکیده
  این مقاله کوششی است در بازشناسی و بازبینی ساختار کلی منظومه‌ی جام جم اوحدی مراغه‌ای و بحث درباره‌ی تأثیرات نظام‌های گوناگون فکری مؤلف در زبان و بلاغت متن، در بخش‌های مختلف این منظومه، جهان بینی مصنف بر اساس موضوع بحث، تغییر می‌کند و این تغییرات در زبان و بلاغت متن، نمودار می‌شود. در این مقاله برای نخستین بار طرح کلی جام جم به‌عنوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل رمان «رویای تبت» براساس «استعاره نمایشی نظریه گافمن»

مریم حسینی

دوره 16، شماره 53 ، آذر 1391، صفحه 81-108

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2012.6586

چکیده
  رمان رویای تبت یکی از آثار فریبا وفی از جمله نویسندگان دهه هفتاد است که در آن روزمرگی سه زن در دو نسل و با سه هویت متفاوت روایت می‌شود. نظریه پردازان جامعه شناسی که به تحلیل آثار ادبی پرداخته‌اند از رویکردهای مختلفی در تحلیل متن سود جسته‌اند. یکی از انواع مهمترین نظریه‌های جامعه شناسی نظریه کنش متقابل نمادین است. در حالی که یک نظریه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ساختاری داستان بیژن و منیژه

تیمور مالمیر

دوره 16، شماره 53 ، آذر 1391، صفحه 109-132

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2012.6587

چکیده
  داستان بیژن و منیژه از جمله داستان‌های فرعی در طرح اندام‌وار شاهنامه است که طرح و ساختار ویژه‌ای دارد. برخی محققان در پی توجیه تاریخی داستان برآمده‌اند و اصل داستان را مربوط به عصر اشکانی دانسته‌اند؛ این در حالی است که در این داستان نشانه‌های اسطوره‌ای معناداری هست که نمونه‌ةای مشابه آن در دیگر متون نیز وجود دارد. مسئله‌ی اصلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رمان مدرن، روایتی دیگرگونه و دیریاب

مجتبی دماوندی

دوره 16، شماره 53 ، آذر 1391، صفحه 133-156

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2012.6588

چکیده
  نویسندگان مدرن به دنبال یافتن راهی نو برای فراتر رفتن از محدوده‌های مخاطره آمیز تصنع و تکرار، پشت پا به ساختارهای خشک و تغییرناپذیر گذشته زدند و با ملاحظه‌ی پیوندهای فلسفی مدرنیته و شکل ادبی آثار مدرن، آثار خود را تا جایی پیش بردند که گاه غیرقابل فهم به نظر می‌آیند. وجود ساختارهای ذهنی و تداخل آن با ساختارهای زبانی، توجه به ناخودآگاه، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی نیایش‌های شاهنامه فردوسی

موسی پرنیان

دوره 16، شماره 53 ، آذر 1391، صفحه 157-176

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2012.6589

چکیده
  شاهنامه‌ی حکیم توس، دایره المعارف بزرگی است که فرهنگ و تاریخ کهن ایران زمین را در بردارد. یکی از هزاران مفاهیم ارزشمند معنوی که در این اقیانوس فراخ گستر و ژرف عمق به زیبایی و شیوایی موج می‌زند، نیایش پروردگار یگانه است. بازتاب گسترده‌ی این کردار معنوی در شاهنامه نشان از آن دارد که نیایش همچون خداجویی، از نخستین روزگاران شکل گیری ...  بیشتر