دوره و شماره: دوره 23، شماره 80، تابستان 1398، صفحه 1-246 
3. خوانشی فرویدی از رمان سوران سرد

صفحه 84-61

10.22054/ltr.2017.21793.1861

محمود آقاخانی بیژنی؛ محسن محمدی فشارکی؛ مهدیه مللی


4. مؤلفه‌های تجددگرایی در شعر تقی رفعت

صفحه 112-85

10.22054/ltr.2018.27257.2087

محمدمهدی زمانی؛ کورش صفوی؛ نعمت‌الله ایران‌زاده