نمایه نویسندگان

آ

 • آریان، حسین شگردهای حصر و قصر در غزلیات سعدی، معیار سنجش کلام هنری بلاغت فارسی [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 142-115]
 • آقاخانی بیژنی، محمود بررسی و تحلیل نمادشناسی نگاره‌های هفت‌ خان رستم [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 211-234]
 • آلیانی، رقیه بررسی استعاره‌های جهتی در غزلیات شمس [دوره 22، شماره 75، 1397، صفحه 207-228]

ا

 • ابراهیمی جویباری، عسکری اسرائیلیّات در داستان حضرت محمّد(ص) و بازتاب آن در ادب فارسی [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 165-186]
 • ایرانزاده، نعمت الله عناصر داستانی خاطره‌نوشته‌های دفاع مقدس با تأکیدبر اثر دختر شینا [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 214-191]
 • اسپرهم، داوود استعارة شناختی عشق در مثنوی مولانا [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 114-87]
 • اسمعلی پور، مریم تحلیل ابعاد مختلف کهن‌الگوی آنیموس در افسانه‌های ایرانی (با تکیه بر کتاب فرهنگ افسانه‌های مردم ایران) [دوره 22، شماره 78، 1397، صفحه 196-173]
 • اکبری، حمیدرضا تحلیل و بررسی رمان عریان در برابر باد از احمد شاکری بر اساس الگوی کنشگرای گریماس [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 253-278]
 • اکبری، منوچهر نقد تعامل قدرت و دانش (جرم‌شناسی و مجازات) در برخی متون نثر فارسی با رویکرد فوکو [دوره 22، شماره 75، 1397، صفحه 129-151]
 • امین، ندا تحلیل و بررسی «ساختارهای گفتمان‌مدار» در روایت ابوالفضل بیهقی از ماجرای «حسنک وزیر» [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 93-124]

ب

 • بازگیر، نورالدین بررسی و تحلیل اهداف و ویژگی‌های پنج سفرنامة روحانی(گیل‌گمش، ارداویراف‌نامه، افسانة اِر افلاطون، سیرالعباد سنایی، کمدی الهی دانته) [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 60-33]
 • باقری، بهادر طبقه‌بندی عناصر فراداستان‌ساز با تمرکز بر اتصال کوتاه و مثلث ارتباطی نویسنده [دوره 22، شماره 78، 1397، صفحه 246-219]
 • بشیری، زهرا تحلیل بلاغی عناصر چندمعنایی در شعر فروغ فرخزاد [دوره 22، شماره 78، 1397، صفحه 148-125]
 • بهمنی، کبری مقایسة سطوح معنایی معراج پیامبر(ص) و سفر اسکندر [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 266-241]
 • بهنام فر، محمد تحلیل بازتاب ایهام تناسب و حوزه‌های معنایی آن در مثنوی [دوره 22، شماره 78، 1397، صفحه 80-55]

پ

 • پاشایی فخری، کامران بررسی مؤلفة زمان در اتوبوس شمیران بر اساس دیدگاه ژرار ژنت [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 165-190]
 • پیرانی، منصور پژوهشی در بوستان سعدی با رویکرد ترامتنیت ژنت، از منظر ادبیات تطبیقی [دوره 22، شماره 78، 1397، صفحه 172-149]
 • پیروز، غلامرضا عناصر داستانی خاطره‌نوشته‌های دفاع مقدس با تأکیدبر اثر دختر شینا [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 214-191]
 • پرویش، محسن تحلیل جامعه‌شناختی شهرآشوب‌ها به عنوان تاریخ محلی منظوم در عصر تیموری [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 67-92]
 • پورالخاص، شکراله بررسی استعاره‌های جهتی در غزلیات شمس [دوره 22، شماره 75، 1397، صفحه 207-228]

ت

 • تسلیمی، علی تحلیل پیوند بینامتنیت با روایت پسامدرنی رمان سوگ مغان [دوره 22، شماره 78، 1397، صفحه 30-7]
 • تصدیقی، سمیه استعارة شناختی عشق در مثنوی مولانا [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 114-87]
 • تمیم داری، احمد جامعه‌شناسی ادبیات؛ کاربست الگوی تخیل جامعه‌شناختی در تحلیل اشعار فروغ فرخزاد [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 33-66]

ج

 • جبارپور، سمیه سیر و تطور نظریة «عشق» در آرا و اندیشه‌های عرفانی‌ـ فلسفی روزبهان و ابن‌دبّاغ [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 32-7]
 • جدی تازه کند، رویا بررسی مؤلفة زمان در اتوبوس شمیران بر اساس دیدگاه ژرار ژنت [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 165-190]
 • جلالی، محمد امیر تحلیل بازتاب کلیله و دمنه در مجلّدات پنجگانة تاریخ وصّاف از منظر نظریة دریافت [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 143-164]

ح

 • حیاتی، زهرا تحلیل تقابل‌های بنیادینِ متن در گفتمان ادبی و سینمایی: مطالعة موردی داستان آشغالدونی و فیلم اقتباسی «دایرة مینا» [دوره 22، شماره 75، 1397، صفحه 85-104]
 • حیدری، علی بررسی و تحلیل اهداف و ویژگی‌های پنج سفرنامة روحانی(گیل‌گمش، ارداویراف‌نامه، افسانة اِر افلاطون، سیرالعباد سنایی، کمدی الهی دانته) [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 60-33]
 • حسام پور، سعید بررسی جلوه‌های عنصر زمان در حکایات فرعی مرزبان‌نامه [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 240-215]
 • حسینی، مریم احوال و آثار عبدالقادر گیلانی و بررسی و مقایسة پیرنامه‌های نوشته‌شده دربارة او تا قرن دهم هجری قمری [دوره 22، شماره 75، 1397، صفحه 7-40]
 • حسنی جلیلیان، محمد رضا بررسی و تحلیل اهداف و ویژگی‌های پنج سفرنامة روحانی(گیل‌گمش، ارداویراف‌نامه، افسانة اِر افلاطون، سیرالعباد سنایی، کمدی الهی دانته) [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 60-33]
 • حسن زاده دستجردی، افسانه تحلیل مقایسه‌ای رویارویی پدر و پسر در تراژدی‌های ایرانی و یونانی (رستم و اسفندیار، رستم و سهراب و ادیپوس شهریار) [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 125-142]
 • حسن‌زاده میرعلی، عبدالله تحلیل عناصر ناتورالیستی در رمان سفر شب از بهمن شعله‌ور [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 187-210]
 • حسن لی، کاووس تبارشناسی زن اثیری در بوف کور صادق هدایت بر پایة کشفیات «نقاره‌خانة ری» [دوره 22، شماره 75، 1397، صفحه 41-60]

خ

 • خجسته، الناز نقد کهن‌الگوی «پیر خردمند» در مقامات حمیدی [دوره 22، شماره 78، 1397، صفحه 98-81]
 • خواجه پور، فریده بررسی کارکرد زبان و جنسیت در دیوان جهان ملک خاتون شیرازی بر مبنای نظریة DSL [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 164-143]

د

 • دژبان، فاطمه طبقه‌بندی عناصر فراداستان‌ساز با تمرکز بر اتصال کوتاه و مثلث ارتباطی نویسنده [دوره 22، شماره 78، 1397، صفحه 246-219]
 • دهرامی، مهدی کارکردهای هنری و زیباشناختی تنازع در شعر [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 235-252]

ذ

 • ذاکری کیش، امید تحلیل وجه‌های غنایی در داستان‌های عاشقانه (با تکیه بر خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی) [دوره 22، شماره 78، 1397، صفحه 272-247]
 • ذوالفقاری، محسن تحلیل بلاغی عناصر چندمعنایی در شعر فروغ فرخزاد [دوره 22، شماره 78، 1397، صفحه 148-125]

ر

 • رجبی نیا، مریم احوال و آثار عبدالقادر گیلانی و بررسی و مقایسة پیرنامه‌های نوشته‌شده دربارة او تا قرن دهم هجری قمری [دوره 22، شماره 75، 1397، صفحه 7-40]

ز

 • زارع، الهام عناصر داستانی خاطره‌نوشته‌های دفاع مقدس با تأکیدبر اثر دختر شینا [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 214-191]
 • زمانی، فاطمه تحلیل پیوند بینامتنیت با روایت پسامدرنی رمان سوگ مغان [دوره 22، شماره 78، 1397، صفحه 30-7]
 • زمانی، محمدمهدی سبک‌شناسی انتقادی شعر شمس کسمایی [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 7-33]
 • زمردی، حمیرا نقد تعامل قدرت و دانش (جرم‌شناسی و مجازات) در برخی متون نثر فارسی با رویکرد فوکو [دوره 22، شماره 75، 1397، صفحه 129-151]

س

 • سلیمانی، علی نگاهی معنایی بر دو واژۀ «جُناغ» و «جُنا» در شاهنامه [دوره 22، شماره 78، 1397، صفحه 124-99]
 • سنچولی جدید، اردشیر تحلیل بازتاب ایهام تناسب و حوزه‌های معنایی آن در مثنوی [دوره 22، شماره 78، 1397، صفحه 80-55]

ش

 • شامیان، حسن اسرائیلیّات در داستان حضرت محمّد(ص) و بازتاب آن در ادب فارسی [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 165-186]
 • شعاعی، مالک اسرائیلیّات در داستان حضرت محمّد(ص) و بازتاب آن در ادب فارسی [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 165-186]

ص

 • صیادچمنی، آرتمیز تحلیل عناصر ناتورالیستی در رمان سفر شب از بهمن شعله‌ور [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 187-210]
 • صادقی، معصومه تحلیل «گفتمان ناسیونالیستی» در مجموعه‌اشعار احمد شاملو (بر مبنای نظریة تحلیل گفتمانی لاکلا و موفه) [دوره 22، شماره 75، 1397، صفحه 175-206]
 • صدرایی، رقیه تحلیل «گفتمان ناسیونالیستی» در مجموعه‌اشعار احمد شاملو (بر مبنای نظریة تحلیل گفتمانی لاکلا و موفه) [دوره 22، شماره 75، 1397، صفحه 175-206]
 • صفوی، کورش سبک‌شناسی انتقادی شعر شمس کسمایی [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 7-33]

ط

 • طالبیان، یحیی تحلیل و بررسی «ساختارهای گفتمان‌مدار» در روایت ابوالفضل بیهقی از ماجرای «حسنک وزیر» [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 93-124]
 • طباطبایی، سیّدمهدی بررسی رباعیات کمال‌الدّین اصفهانی بر اساس دست‌نویس‌ها و منابع کهن [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 86-61]
 • طغیانی، اسحاق بررسی و تحلیل نمادشناسی نگاره‌های هفت‌ خان رستم [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 211-234]

ع

 • عادل زاده، پروانه بررسی مؤلفة زمان در اتوبوس شمیران بر اساس دیدگاه ژرار ژنت [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 165-190]
 • عباسی، علی مقایسة سطوح معنایی معراج پیامبر(ص) و سفر اسکندر [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 266-241]
 • عرفانی بیضائی، محمدجواد تحلیل و بررسی رمان عریان در برابر باد از احمد شاکری بر اساس الگوی کنشگرای گریماس [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 253-278]
 • عزیزی‌فر، امیرعباس تحلیل مقایسه‌ای رویارویی پدر و پسر در تراژدی‌های ایرانی و یونانی (رستم و اسفندیار، رستم و سهراب و ادیپوس شهریار) [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 125-142]
 • عندلیب، نجمه السادات بررسی جلوه‌های عنصر زمان در حکایات فرعی مرزبان‌نامه [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 240-215]

ف

 • فرمانی انوشه، نازیلا نقد تعامل قدرت و دانش (جرم‌شناسی و مجازات) در برخی متون نثر فارسی با رویکرد فوکو [دوره 22، شماره 75، 1397، صفحه 129-151]
 • فرهنگ فرهی، سونیا ویژگی‌ها و صفات سالکان در نگاه شمس تبریزی [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 290-267]
 • فقیهی، حسین نقد کهن‌الگوی «پیر خردمند» در مقامات حمیدی [دوره 22، شماره 78، 1397، صفحه 98-81]
 • فولادی، محمد نگاهی معنایی بر دو واژۀ «جُناغ» و «جُنا» در شاهنامه [دوره 22، شماره 78، 1397، صفحه 124-99]

ق

 • قائمی، محسن بررسی عنصر طنز در نمایشنامة «سوسمارالدّوله» میرزا آقاخان کرمانی [دوره 22، شماره 78، 1397، صفحه 218-197]

ک

 • کاظمی نسب، ملیحه جامعه‌شناسی ادبیات؛ کاربست الگوی تخیل جامعه‌شناختی در تحلیل اشعار فروغ فرخزاد [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 33-66]
 • کاکه رش، فرهاد شگردهای حصر و قصر در غزلیات سعدی، معیار سنجش کلام هنری بلاغت فارسی [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 142-115]
 • کیخای فرزانه، احمدرضا تحلیل و بررسی رمان عریان در برابر باد از احمد شاکری بر اساس الگوی کنشگرای گریماس [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 253-278]

گ

 • گلچین، میترا نقد تعامل قدرت و دانش (جرم‌شناسی و مجازات) در برخی متون نثر فارسی با رویکرد فوکو [دوره 22، شماره 75، 1397، صفحه 129-151]

م

 • محبّتی، مهدی طبیعت انسانی از دیدگاه کنفوسیوس و سعدی [دوره 22، شماره 75، 1397، صفحه 61-84]
 • محمدی، حسین تحلیل مقایسه‌ای رویارویی پدر و پسر در تراژدی‌های ایرانی و یونانی (رستم و اسفندیار، رستم و سهراب و ادیپوس شهریار) [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 125-142]
 • محمدی، ذکرالله تحلیل جامعه‌شناختی شهرآشوب‌ها به عنوان تاریخ محلی منظوم در عصر تیموری [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 67-92]
 • محمدی فشارکی، محسن بررسی و تحلیل نمادشناسی نگاره‌های هفت‌ خان رستم [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 211-234]
 • محمودی، معصومه نگاهی به دلواپسی‌های وجودی در عزاداران بَیَل با رویکرد روان‌شناسی هستی‌گرا [دوره 22، شماره 78، 1397، صفحه 54-31]
 • مظفری، علیرضا سیر و تطور نظریة «عشق» در آرا و اندیشه‌های عرفانی‌ـ فلسفی روزبهان و ابن‌دبّاغ [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 32-7]
 • معبودی، فرحناز نقد اجتماعی‌‌ـ‌‌ سیاسی رمان بادبادک‌باز به روش ساختگرایی گلدمن [دوره 22، شماره 75، 1397، صفحه 105-128]
 • موذنی، علی محمد نقد اجتماعی‌‌ـ‌‌ سیاسی رمان بادبادک‌باز به روش ساختگرایی گلدمن [دوره 22، شماره 75، 1397، صفحه 105-128]
 • موسوی، سیده زهرا تحلیل بلاغی عناصر چندمعنایی در شعر فروغ فرخزاد [دوره 22، شماره 78، 1397، صفحه 148-125]
 • موسوی سیرجانی، سهیلا ویژگی‌ها و صفات سالکان در نگاه شمس تبریزی [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 290-267]

ن

 • نادری، سیامک تبارشناسی زن اثیری در بوف کور صادق هدایت بر پایة کشفیات «نقاره‌خانة ری» [دوره 22، شماره 75، 1397، صفحه 41-60]
 • نزهت، بهمن سیر و تطور نظریة «عشق» در آرا و اندیشه‌های عرفانی‌ـ فلسفی روزبهان و ابن‌دبّاغ [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 32-7]
 • نوتاش، مریم جامعه‌شناسی ادبیات؛ کاربست الگوی تخیل جامعه‌شناختی در تحلیل اشعار فروغ فرخزاد [دوره 22، شماره 77، 1397، صفحه 33-66]
 • نوری خاتونبانی، علی بررسی و تحلیل اهداف و ویژگی‌های پنج سفرنامة روحانی(گیل‌گمش، ارداویراف‌نامه، افسانة اِر افلاطون، سیرالعباد سنایی، کمدی الهی دانته) [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 60-33]

و

 • واعظ، بتول تحلیل ساختاری و گفتمانی تمثیل در مرصادالعباد [دوره 22، شماره 75، 1397، صفحه 151-174]
 • وفایی، عباسعلی بررسی کارکرد زبان و جنسیت در دیوان جهان ملک خاتون شیرازی بر مبنای نظریة DSL [دوره 22، شماره 76، 1397، صفحه 164-143]

ه

 • هاشمیان، لیلا بررسی عنصر طنز در نمایشنامة «سوسمارالدّوله» میرزا آقاخان کرمانی [دوره 22، شماره 78، 1397، صفحه 218-197]