بررسی متون ادبی
چندصدایی در رمان دختر رعیت اثر به‌آذین با کاربست رویکرد گفتگومندی باختین

سعید حمیدیان؛ فرهاد طهماسبی؛ زهره دست پاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

https://doi.org/10.22054/ltr.2022.64552.3481

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از آرا و عقاید باختین، به‌طور خاص نظریه گفتگومندی، گفتمان موجود در رمان دختر رعیت اثر به‌آذین ، نویسنده صاحب سبک معاصر را واکاوی انتقادی کند و به بازتاب چندصدایی در این رمان بپردازد . در این پژوهش به این پرسش‌ها پاسخ داده شده است: 1- چگونه زنان رمان موردپژوهش در بروز چندصدایی، پویامند بوده‌اند؟ ...  بیشتر

رمان جنگ در ایران از منظر حضور «دیگری» با تکیه بر آرای باختین

شکوفه آروین؛ ابوالقاسم دادور؛ مریم حسینی

دوره 23، شماره 79 ، فروردین 1398، ، صفحه 54-31

https://doi.org/10.22054/ltr.2019.33598.2322

چکیده
  «دیگری» در زمرة دغدغه‌های اصلی باختین و آثار اوست. در این پژوهش، با هدف ارتقای کیفی آثار، ضمن واکاوی تلقی فلسفی باختین از دیگربودگی، به جستجوی حضور یا عدم حضور «دیگری» در رمان‌های جنگ پرداخته‌ایم و این آثار را به روش توصیفی‌ـ تحلیلی مطالعه کرده‌ایم. یافته‌ها نشان می‌دهد که رمان‌های جنگ را از این منظر می‌توان به سه ...  بیشتر

تحلیل پیوند بینامتنیت با روایت پسامدرنی رمان سوگ مغان

فاطمه زمانی؛ علی تسلیمی

دوره 22، شماره 78 ، دی 1397، ، صفحه 30-7

https://doi.org/10.22054/ltr.2017.18644.1738

چکیده
  در یک تعریف کلی، بینامتنیت اصطلاحی است که به روابط بین متون اطلاق می‌شود. لیکن بینامتنیت در آثار پست‌مدرن صرفاً به معنی تأثیر و تأثر متون از یکدیگر نیست، بلکه با دیگر ویژگی‌های این‌ گونه متون مانند عدم قطعیت، نسبی‌گرایی، تشکیک واقعیت، زمان‌پریشی، پارانویا و انتقاد از گذشته و غیره پیوندی ناگسستنی دارد. این جستار با هدف بازنمایی ...  بیشتر

دگردیسی منطق گفتگویی در اشعار قیصر امین‌پور: از آرمانگرایی تا درون‌گرایی

احمد غنی پور ملکشاه؛ مرتضی محسنی؛ مرضیه حقیقی

دوره 19، شماره 64 ، شهریور 1394، ، صفحه 165-188

چکیده
  نظریّة منطق گفتگویی باختین به بررسی زمینه‌های ایجاد گفتگو و چندصدایی در متون می‌پردازد. مطابق دیدگاه باختین، از آنجا که گفتگومندی در ذات یک اثر هنری نهفته است، در این مقاله، فضای گفتگویی حاکم بر مجموعة اشعار قیصر امین‌پور به عنوان یک شاعر برجستة معاصر مورد توجّه قرار گرفته است. حیات شعری قیصر امین‌پور به سال‌های 1386ـ1357 برمی‌گردد ...  بیشتر

منطق‌الطیر عطار و منطق گفتگویی

احمد رضی

دوره 14، شماره 46 ، اسفند 1389، ، صفحه 19-46

https://doi.org/10.22054/ltr.2011.6535

چکیده
  منطق گفتگویی از جمله نظریه‌هایی است که در آن به زبان و سخن به‌عنوان پدیده‌هایی اجتماعی نگریسته می‌شود. این نظریه که تأثیر چشمگیری بر منتقدان و نظریه‌پردازان بعدی گذاشت، در قالب دو گزارة اصلی چندصدایی و تک‌صدایی، ظرفیت و افق تازه‌ای برای خوانش متون گوناگون به‌دست داد. این مقاله درصدد است تا با بازخوانی منطق‌الطیر عطار براساس ...  بیشتر