خوانش و مقایسه فکری سیاست‌نامه و قابوس‌نامه بر اساس نظریة p4c

زینب(آرام) آموزگار؛ بهمن نزهت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2021.49741.2939

چکیده
  برنامة فلسفه برای کودک یا فبک که با نام اختصاری p4c شهرت جهانی یافته، برای بهبود تفکّر کودکان، توسط لیپمن استاد دانشگاه کلمبیا در سال ۱۹۶۲م. پایه‌گذاری شد. با توجه به مؤلفه‌های فلسفه برای کودک و سه بسندگی ادبی، فکری و روان‌شناسی، حکایاتی را در ادب فارسی می‌توان یافت که در آن، حداقل یک یا دو مضمون و مفهوم فلسفی متناسب با فرهنگ بومی ...  بیشتر

تقابل و تعامل شعر تعلیمی ناصرخسرو با سنت‌های نوافلاطونی و حکمت نبوی

رقیه صدرایی

دوره 23، شماره 81 ، مهر 1398، ، صفحه 135-164

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2018.27356.2090

چکیده
  دین و شعر در سنت یونانی واجد تنش خاصی هستند که سنت تمدن اسلامی هم‎اگرچه در پایة‎نظری از آن بهره‎گرفته، اما کوشش داشته تا در تمامی قلمروها سبک و سیاق خود را دنبال کند. در این میان، می‌توان ناصرخسرو را نمونة عالی تعامل با یونانیان دانست، در عین حال که تمایزات جدی با دیگر میراث‌داران فلسفه یونان دارد. بدین معنا که او توانسته اعتقادات ...  بیشتر

تأثیر‌پذیری شجاع در فصل دوم کتاب انیس‌النّاس از منابع فارسی و عربی

وحید  سبزیان‌پور؛ مرضیه دبیریان

دوره 18، شماره 61 ، آذر 1393، ، صفحه 135-167

چکیده
  سرزمین کهن ایران همواره زادگاه ادیبان و دانشمندانی بوده است که توجّه به امور اخلاقی را سرلوحـة کار خود قـرار داده‌اند. از دیرباز کتاب‌های چندی در زمینة اخـلاق و تربیـت نگاشـته شـده اسـت. «انیس‌النّاس» یکی از این کتاب‌های اخلاقی و تربیتی است که در سال 830 هجری قمری به دست شخصی گمنام به نام «شجاع» به رشتة تحریر درآمده است. ...  بیشتر