نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ارومیه

چکیده

برنامة فلسفه برای کودک یا فبک که با نام اختصاری p4c شهرت جهانی یافته، برای بهبود تفکّر کودکان، توسط لیپمن استاد دانشگاه کلمبیا در سال ۱۹۶۲م. پایه‌گذاری شد. با توجه به مؤلفه‌های فلسفه برای کودک و سه بسندگی ادبی، فکری و روان‌شناسی، حکایاتی را در ادب فارسی می‌توان یافت که در آن، حداقل یک یا دو مضمون و مفهوم فلسفی متناسب با فرهنگ بومی به کار رفته است. از آنجا که بر طبق اهداف برنامة فلسفه برای کودک می‌بایست حکایت‌هایی گزینش شوند که با معیارها و مؤلفه‌های فبک بالاترین همخوانی را داشته باشند، به نظر می‌رسد دو کتاب سیاست‌نامه از خواجه نظام‌الملک طوسی و قابوس‌نامه از عنصرالمعالی کیکاووس از نمونه‌های برجسته‌ی ادب فارسی در این زمینه می‌تواند باشد. این دو کتاب از جمله آثار ارزشمند فارسی و سرشار از مفاهیم اخلاقی و آموزه‌های تربیتی است که در قالب داستان بیان شده است. با بررسی داستان‌ها، مطابق با ویژگی‌های داستان‌های فبک به این نتیجه می‌رسیم که بیش‌تر داستان‌های این دو کتاب به لحاظ پردازش و هم‌چنین موضوعات طرح‌شده، از جذابیت و قابلیت مناسبی برای کودکان برخوردار هستند. در این نوشته، سعی بر آن بوده که برنامه‌ی فلسفه برای کودک طبق نظر پایه‌گذار این برنامه یعنی لیپمن و افرادی نظیر فیلیپ کم، مطرح و ویژگی‌های داستان‌های فکری تبیین شود. از این‌رو، برای انجام این منظور و تشریح داده‌های بنیادین از روش تحلیل محتوایی و قیاسی بهره گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reading and Intellectual Comparison of Siyasat-Nameh and Qaboos-Nameh based on the p4c theory

نویسندگان [English]

  • zeinab(Aram) Amozegar
  • Bahman Nozhat

urma university

چکیده [English]

The philosophy program for children or Fabak known global reputation (p4c) to improve children's thinking was presented in 1962 by Lipman, who is professor at Columbia University. With regard to the components of philosophy for the child and the three literary, intellectual, and psychological competencies, there can be found anecdotes in Persian literature in which at least one or two philosophical themes and concepts appropriate to indigenous culture have been used. Since, according to the objectives of the Philosophy Program for the Child, there must be selected anecdotes that are in line with the standards and principles of Fabak, the two books of Siyasat-Nameh written by Khajeh Nizam al-Molk Tousi and Qaboos-Nameh from Onsor al-Maali Keykavus can be a prominent example of Persian literature in this field. These two books are valuable Persian works, full of ethical concepts and educational teachings expressed in the story. By examining the stories, in line with the features of the Fabak stories, we find that most of the stories in the two books are both engaging and child-friendly in terms of processing as well as themes. In this essay, he has attempted to explain the philosophy program for the child according to the founder of the program, Lipman and others such as Philip Low, and to explain the characteristics of intellectual stories. Therefore, content analysis and deductive analysis have been used to do this and to explain the underlying data.
Keywords: Ethics, Siyasat-Nameh, Qaboos-Nameh, philosophy for child, child, philosophical themes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • Ciyasat Nameh Philosophy for Child
  • Qaboos Nameh
  • Philosophical Themes