بررسی متون ادبی
پیام‌هایِ جهانیِ انعکاسِ خشونت علیه زنان در حکایت‌هایِ الهی نامۀ عطّار نیشابوری

منیره محفوظی موسوی؛ منصوره تدینی؛ سیما منصوری؛ مسعود پاکدل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22054/ltr.2022.64402.3470

چکیده
  این پژوهش با بهره‌گیری از شیوۀ توصیفی– تحلیلی در نظر دارد به انعکاسِ خشونت علیه زنان از دیدگاه عطّار نیشابوری بپردازد. فرض بر این است که انسانِ امروزی می‌تواند با عمل به رهنمودهایِ تربیتیِ عطّار، بر مشکلاتِ خود فایق آید. مهم‌ترین هدفِ پژوهش، مشخص نمودنِ مواردِ خشونت‌آمیز نسبت به زنان در حکایت‌هایِ الهی‌نامه ‌است. توجّه عطّار ...  بیشتر

بررسی متون ادبی
بررسی و تحلیل دو مجموعة جدید اشعار نیما یوشیج («نوای کاروان» و «صدسالِ دگر») بر اساس تئوری‌های او دربارة شعر و شاعری

آزیتا مرادی؛ منصوره تدینی؛ مسعود پاکدل؛ سیما منصوری

دوره 27، شماره 97 ، مهر 1402، ، صفحه 333-362

https://doi.org/10.22054/ltr.2021.57367.3244

چکیده
  «صدسال دگر» و «نوای کاروان» دو مجموعة منتشر شدة تازه­ای است که به همت فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی از میراث نیما یوشیج چاپ ‌شده است. تئوری­های نیما یوشیج دربارة شعر و شاعری در مجموعه­های چاپ شدة پیشین او آمده است و سیر تحولات شعری او را می­توان ترسیم کرد؛ با این وجود بسیاری از اشعار دیگر نیما یوشیج در این دو دفتر ...  بیشتر

نقد بوم گرایانه رمان اهل غرق منیرو روانی پور

فاطمه شهبازی؛ منصوره تدینی؛ سیما منصوری؛ مسعود پاکدل

دوره 26، شماره 94 ، دی 1401، ، صفحه 233-260

https://doi.org/10.22054/ltr.2020.48847.2904

چکیده
  یکی از محورهای اصلی­ نقد بوم‌گرا "Ecocriticism" بررسی ارتباط متقابل انسان و محیط­زیست است؛ این نوع نقد نحوة نگرش انسان به طبیعت و چگونگی بازتاب مسائل زیست­محیطی در آثار ادبی را بررسی می­کند و تأثیری را که انسان بر طبیعت و طبیعت بر ویژگی­های فیزیکی و روانی انسان دارد، ‌مورد واکاوی قرار می­دهد تا با در نظر گرفتن ملاحظات زیست­محیطی، ...  بیشتر