نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران.

2 استادیارگروه زبان و ادبیات فارسی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران

4 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی،واحد رامهرمز،دانشگاه آزاد اسلامی،رامهرمز، ایران.

چکیده

یکی از محورهای اصلی‌ نقد بوم‌گرا (Ecocriticism) بررسی ارتباط متقابل انسان و محیط‌زیست است؛ این نوع نقد نحوة نگرش انسان به طبیعت و چگونگی بازتاب مسائل زیست‌محیطی در آثار ادبی را بررسی می‌کند و تأثیری را که انسان بر طبیعت و طبیعت بر ویژگی‌های فیزیکی و روانی انسان دارد، مورد واکاوی قرار می‌دهد تا با در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی، به بهبود نگرش انسان به طبیعت و در پی آن، اصلاح رفتار بشر با طبیعت بپردازد. در رمان اهل غرق منیرو روانی‌پور، طبیعت تنها مکان رویداد حوادث تلقی نمی‌شود؛ بلکه به عنوان بستر و زمینة اصلی داستان، خود عامل پیشبرد حوادث است و به طور مسقیم بر شخصیت‌ها اثر می‌گذارد و همچنین به طور متقابل تحت تأثیر انسان‌ها و تصمیمات آن‌ها قرار می‌گیرد. در این داستان، شخصیت‌ها گاه خود را در مقابل قدرت دریا به عنوان بخشی از حیات‌وحش، مطیع و ناتوان می‌دانند و دچار وحشت و سرگردانی می‌شوند و گاه آن را دستخوش قدرت‌طلبی خویش قرار می‌‌دهند و گاهی نیز با طبیعت می‌آمیزند و در دامانش به آرامش می‌رسند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Eco criticism of Moniro Ravanipour's Ahl-e-Ghargh

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Shahbazi 1
  • Mansoureh Tadayoni 2
  • Sima Mansoori 3
  • masoud pakdel 4

1 Department of Persian Language and Literature, Ramhormoz branch, Islamic Azad university, Ramhormoz, Iran.

2 Department of Persian Language and Literature, Ramhormoz branch, Islamic Azad University, Ramhormoz, Iran.

3 Department of Persian language and literature, Ramhormoz Branch, Islamic Azad University , Ramhormoz, Iran

4 The Assistant Professor Persian Language and Literature department ramhormoz branch, Islamic Azad University,Ramhormoz, Iran

چکیده [English]

One of the main axioms of eccentric criticism is the examination of the interrelationship between human and environment. This type of criticism seeks to understand how human attitudes to nature and how environmental issues are reflected in literary works and to analyze the impact that human beings have on nature and on the physical and psychological properties of humans in literary works. In Moniro Ravanipour's Ahl-e-Ghargh, nature is not only regarded as the scene of events, but as the main context of the story itself, the agent of events and the advancing events, directly affecting the characters and interacting with humans and their decisions Takes. In this story, the characters sometimes find themselves exposed to the power of the sea as part of a submissive wildlife, and sometimes it is nature that inevitably interferes with man and his power. In this story, the characters are sometimes frightened and wandering against nature, sometimes mingling with nature and resting in its lap.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • Ahl-e-Ghargh
  • Nature
  • Moniro Ravanipour
  • Eco criticism