نویسنده = فاطمه کوپا
تحلیل روان‌شناختی «خود فعلی و ایده‌‌آلی» در رمان «درخت انجیر معابد» احمدمحمود از منظر کارن هورنای

دوره 27، شماره 95، فروردین 1402، صفحه 241-264

10.22054/ltr.2020.42352.2691

اذر اکبرزاده ابراهیمی؛ فاطمه کوپا؛ نرگس محمدی بدر؛ پدرام میرزایی


ساختمان واژه‌‌عطف و تشخیص آن از گروه نحوی همپایه با تکیه بر چند متن ادبی

دوره 26، شماره 92، تیر 1401، صفحه 87-109

10.22054/ltr.2021.56228.3202

هوشنگ مرادی؛ مصطفی گرجی؛ عباسعلی وفایی؛ فاطمه کوپا