ساختمان واژه‌‌عطف و تشخیص آن از گروه نحوی همپایه با تکیه بر چند متن ادبی

هوشنگ مرادی؛ مصطفی گرجی؛ عباسعلی وفایی؛ فاطمه کوپا

دوره 26، شماره 92 ، تیر 1401، ، صفحه 87-109

https://doi.org/10.22054/ltr.2021.56228.3202

چکیده
  مقالۀ حاضر با رویکرد زبانی به متون ادب فارسی و با هدف بازشناسی کلمۀ مرکب عطفی از گروه همپایگی حرف عطف و بازنمایی ساختمانِ آن سامان یافته است. در روند تحقیق واژه­های دو سوی حرف «و» بررسی شد و کلماتی که به عنوان اجزای یک واحد واژگانی از نشانه­های مرکب به­ویژه از استقلال نحوی برخوردار بودند، همراه با نمونه­هایی گردآوری شد. ...  بیشتر

تحلیل گفتمان آموزش زبان و ادبیات فارسی؛ الگویی در جهت ارتقای دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

سهیلا رضایی مهر؛ عباسعلی وفایی؛ داوود اسپرهم

دوره 25، شماره 87 ، فروردین 1400، ، صفحه 64-86

https://doi.org/10.22054/ltr.2020.37372.2485

چکیده
  تحلیل گفتمان یکی از گرایش‌های بین رشته­ای است­که در زمینه­های زبان‌شناسی، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی، روان‌شناسی و... بروز یافته است. این گرایش دارای دو دیدگاه عمده است؛ نخست چگونگی شکل‌گیری معنا و پیام را در ارتباط با عوامل درون‌زبانی(شامل مباحث صورت‌شناسی و ساخت­شناسی زبان) مورد ارزیابی قرار می­دهد و در دیدگاه دوم به ...  بیشتر

تنازع گفتمانی گفتمان روشنفکری و گفتمان سیاسی در تعیین مؤلفه‌های ادبیات داستانی بعد از انقلاب اسلامی با تکیه بر ادبیات جنگ/ دفاع مقدس

عباسعلی وفایی؛ مرضیه آتشی پور

دوره 24، شماره 83 ، فروردین 1399، ، صفحه 39-70

https://doi.org/10.22054/ltr.2018.26137.2034

چکیده
  مروری کلی بر ادبیات داستانی بعد از انقلاب اسلامی، نشانگر تغییر و شکل‌گیری گفتمان جدیدی در عرصۀ نقد و آفرینش اثر ادبی است. با توجه به اینکه این ادبیات، در نتیجه تنش موجود میان دو گفتمان سیاسی و روشنفکری از نظم گفتمانی خاص خویش برخوردار می‌شود، موضوع پژوهش حاضر، تحلیل تنش شکل گرفته میان گفتمان سیاسی مسلط و گفتمان روشنفکری در عرصه نقد ...  بیشتر

بررسی کارکرد زبان و جنسیت در دیوان جهان ملک خاتون شیرازی بر مبنای نظریة DSL

عباسعلی وفایی؛ فریده خواجه پور

دوره 22، شماره 76 ، شهریور 1397، ، صفحه 164-143

https://doi.org/10.22054/ltr.2018.8836

چکیده
  یکی از نظریه‌های نوین درباره زبان‌شناسی و جنسیت، تئوری DSL از دکتر رابین لیکاف، زبان‌شناس برجسته آمریکایی است. وی به‌اختصار معتقد است که سبک گفتار زنان و مردان، حتّی در پوشیده‌ترین حالات، کاملاً متمایز از هم است و بر مبنای تقسیم ساختار جنسیتی زبان به دوشاخه فکری و زبانی ‌تشخیص داده می‌شود. نگارندگان مقاله حاضر از این نظریه برای ...  بیشتر

بررسی انسجام و روابط واژگانی در داستان گیومرت

عباسعلی وفایی؛ داوود اسپرهم؛ رقیه کاردل ایلواری

دوره 21، شماره 73 ، مهر 1396، ، صفحه 29-52

https://doi.org/10.22054/ltr.2017.8122

چکیده
  انسجام از به هم پیوستن واژگان و جملاتی ایجاد می‌شود که حاوی معنا و مفهوم خاصّی هستند و به کمک روابط معنایی‌ که میان عناصر یک متن وجود دارد، مفاهیم را انتقال می‌دهد و متنی منسجم و یکپارچه می‌آفریند. انسجام به سه نوع دستوری، واژگانی و پیوندی تقسیم می‌شود که در این پژوهش، به انسجام واژگانی و تحلیل عناصر و روابط واژگانی داستان گیومرت ...  بیشتر