مقاله پژوهشی
1. بررسی نقش اطلاعی دو فرایند مبتدا سازی و مجهول سازی در زبان فارسی از دیدگاه نقش گرایی

علی میرعمادی؛ ستاره مجیدی

دوره 10، شماره 30 ، اسفند 1385، صفحه 7-30

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2007.6382

چکیده
  در مقاله‌ی حاضر با برگزیدن یازده فیلم نامه و نمایشنامه از آثار محسن مخملباف، به بررسی 120 جمله‌ی نشاندار حاصل از عملکرد دو فرآیند مبتداسازی و مجهول سازی پرداخته‌ایم. در این پژوهش سعی بر آن است تا شأن اطلاعی عنصر پیشایند شده در هر یک از این دو فرآیند تعیین گردد. همچنین نقش اطلاعی دو فرایند مذکور در بافت زبانی خود براساس انواع ساخت اطلاع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. خلاقیت در ترجمه

کامبیز محمودزاده

دوره 10، شماره 30 ، اسفند 1385، صفحه 31-42

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2007.6383

چکیده
  در بحث‌هایی که درباره ی ترجمه و به ویژه مترجم مطرح می‌گردد، خلاقیت مترجم بیشتر یکی از ویژگی‌هایی است که شاید چندان به نظر نیاید، و اگر هم بحثی درباره ی آن پیش کشیده شود بیشتر در ارتباط باترجمه‌ی متون ادبی و توانمندی مترجمان این‌گونه متن‌ا خواهد بود. در نوشتار حاضر تلاش خواهد شد تا خلاقیت از دیدگاه گسترده‌تری بررسی گردد تا مشخص ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. مقایسه‌ی ساخت مبتدا – خبری در دو مجموعه‌ی آموزشی New Interchange 3 و زبان انگلیسی دوره‌ی پیش دانشگاهی: رهیافتی نقش گرا

زینب محمد ابراهیمی

دوره 10، شماره 30 ، اسفند 1385، صفحه 43-57

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2007.6384

چکیده
  هر جمله‌ دارای یک عنصر آغازگر می‌باشد که عناصر دیگری به دنبال آن در جمله حضور پیدا می‌کنند. این عنصر مبتدا و بعد از مبتدا بلافاصله خبر قرار می‌گیرد. هلیدی مبتدا را نقطه‌ی عزیمت پیام تعریف می‌کند. وظیفه‌ی مبتدا آگاه کردن خواننده از موضوع پیام است. مبتدا در جمله می‌تواند به صورت نشان‌دار یا بی‌نشان، ساده و یا مرک باشد، پردازش مبتدای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. گویش گیلگی فومنات

ایوب رسایی

دوره 10، شماره 30 ، اسفند 1385، صفحه 59-82

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2007.6385

چکیده
  در این نوشتار مهمترین یافته‌های یک پژوهش میدانی به اختصار معرفی می‌شود. این پژوهش درباره‌ی زبان گیلکی بر پایه‌ی گونه‌ی رایج در منطقه‌ی فومنات است و در آن یافته‌هایی به‌دست آمده است که افزون بر دانسته‌های گویش شناسی ماست. بی‌تردید معرفی تازه‌ها با ذکر شواهد و مستندات مربوط قابل پذیرش است. با توجه به گستردگی شواهد، در صورت ذکر، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. چرا و چگونه زبان‌ها می‌میرند؟

یحیی مدرس؛ حسن بشیر نژاد

دوره 10، شماره 30 ، اسفند 1385، صفحه 83-106

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2007.6386

چکیده
  اکنون جامعه شناسان زبان بر این عقیده‌اند که زبان‌ها نوعی موجودات زنده هستند که یک چرخه زندگی قابل پیش‌بینی را از تولد، طفولیت، بلوغ و سپس زوال تدریجی و مرگ پشت سر می‌گذارند. از طرف دیگر، عصر حاضر، بدون شک، عصر تغییرات وسیع، تحولات سریع و پویایی مفرط است. آثار چنین تحولات ناگهانی در تغییر مداوم تکنولوژی، فرهنگ مادی، اکوسیستم‌ها ...  بیشتر