مقایسه‌ی ساخت مبتدا – خبری در دو مجموعه‌ی آموزشی New Interchange 3 و زبان انگلیسی دوره‌ی پیش دانشگاهی: رهیافتی نقش گرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هر جمله‌ دارای یک عنصر آغازگر می‌باشد که عناصر دیگری به دنبال آن در جمله حضور پیدا می‌کنند. این عنصر مبتدا و بعد از مبتدا بلافاصله خبر قرار می‌گیرد. هلیدی مبتدا را نقطه‌ی عزیمت پیام تعریف می‌کند. وظیفه‌ی مبتدا آگاه کردن خواننده از موضوع پیام است. مبتدا در جمله می‌تواند به صورت نشان‌دار یا بی‌نشان، ساده و یا مرک باشد، پردازش مبتدای نشان‌دار برای خواننده به مراتب سخت‌تر از پردازش مبتدای بی‌نشان می‌باشد. همچنین در متن‌هایی که به شکل گفتاری زبان نزدیکترند بیشتر از مبتدای نشان‌دار و مرکب استفاده می‌شود از آنجا که از لحاظ روان‌شناسی زبان، نحوه‌ی آرایش اطلاعات در جمله تأثیر چشم‌گیری بر درک و بازخوانی پیام دارد، انتخاب نوع مبتدا و ساختارهای مبتداسازی در کتب آموزشی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پژوهش ساخت مبتدا – خبری در دو مجموعه‌ی آموزشی New interchange (3) و انگلیسی دوره‌ی پیش دانشگاهی که هر دو برای یک مقطع سنی طراحی شده است. به باور نگارندگان New interchange (3) در مقایسه با زبان انگلیسی دوره‌ی پیش دانشگاهی بیشتر از شکل گفتاری زبان استفاده می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey of theme/rheme relation in English books: A functionalist Approach

نویسنده [English]

  • zeynab mohammad ebrahimi
چکیده [English]

Every sentence begins with an element called theme, which is followed by elements referred to as rheme. According to Haliday, rheme which introduces the subject to reader, is in fact the point of departure of the message. Theme can appear in the form of marked, unmarked, simple, or complex. Processing marked, complex theme is more difficult for the reader than unmarked theme. Marked theme is more frequent in the texts which are closer to spoken language. Since psychologically, the word order of the sentence has definite effect on understanding the message, choosing the type of theme and thematic structure is of special importance in textbooks. In the present paper, theme/rheme structure in the two following books will be probed into: New Interchange (3), and Pre-university English book, both designed for the same age group. The aim of the present paper is to indicate that Interchange (3) makes use of the spoken language more than pre-university English books.