نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی/ استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده

ترجمه پژوهی و نقد ترجمه را می‌توان زیرشاخه‌ای از متن‌پژوهی دانست. موضوع تحقیق حاضر، بررسی خطاهای آشکار در پیکره‌ای دوزبانه شامل یک رمان فارسی و دو ترجمۀ انگلیسی است. در این پژوهش، کلّیۀ واژگان و عباراتی که به خطا ترجمه شده‌اند، دقیقاً بررسی شد. طبق یافته‌ها، مقوله‌های واژگانی چالش‌برانگیز برای دو مترجم انگلیسی یکسان نبود. از آنجا که مترجم غیربومی در ترجمۀ اصطلاحات و برخی گروه‌های اسمی دچار چالش اساسی بوده است، می‌توان مطالعۀ دقیق اصطلاحات متون ادبی زبان مبدأ را برای عملکرد مطلوب‌تر این گروه از مترجمان حیاتی دانست. نکتۀ مهم اینجاست که مترجم بومی سه بار اثر خود را ویرایش کرده است. یافتۀ دیگر این جستار نشان می‌دهد که مترجم غیربومی حدوداً سه برابر بیش از مترجم‌بومی دچار خطاهای آشکار شده است و این تأکیدی بر لزوم ویرایش مکرر متن مقصد، توجه به مقولۀ پویایی متن و مشارکت فعال‌تر مترجمان بومی در ترجمۀ شاهکارهای ادبیات ملی خود است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Literary Text Research from the Perspective of Literary Translation Research: Criticizing the Emergence of Overtly Erroneous Errors in Literary Translations Based on Text Linguistic Models

نویسنده [English]

  • Mahmoud Afrouz

English Department; University of Isfahan

چکیده [English]

Translation-research and criticism can be considered as a branch of text-research. The present study deals with the erroneous-errors being detected in the two English translations of a Persian novel. Based on the findings, the challenging lexical-items for the two translators did not belong to the same categories. Since the non-native translator had faced more difficulties while rendering terms categorized under linguistic items (especially idioms and noun-phrases), generally, all non-native translators can strongly be recommended to fully familiarize themselves with the source text idiomatic expressions. The native translator had revised his work three times. The findings also revealed that the non-native translator had committed three times as many overtly-erroneous errors as the native had made. This implies the significance of revising the target-text, the importance of considering the issue of text-dynamism, and the requirement of native translators’ more active participation in striving to render the literary masterpieces of their own culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Text-research
  • Text-dynamism
  • Overtly erroneous errors
  • Literary texts translation
  • Translation Criticism