«سه نثر» ظهوری ترشیزی و جایگاه آن در ادبیات فارسی

علی اصغر باباسالار؛ روح الله هادی؛ ری هاتوری

دوره 23، شماره 79 ، فروردین 1398، ، صفحه 158-127

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2018.26725.2058

چکیده
  ظهوری ترشیزی یکی از پیشگامان سبک هندی است که در روزگار شکوفایی این سبک می‌زیست و در کنار شاعرانی چون عرفی، نظیری، طالب آملی، صائب تبریزی و بیدل دهلوی از استادان بزرگ سبک هندی به شمار می‌آید. آثار وی در نظم و نثر جایگاه بلندی دارد و تا روزگار ما، به‌ویژه در هند و پاکستان ارزش و اعتبار خود را حفظ کرده‌است. «سه نثر» یکی از آن آثار ...  بیشتر

بنمایة حباب و شبکة تصویرهای آن در غزلیّات عبدالقادر بیدل دهلوی

سیّدمهدی طباطبایی

دوره 18، شماره 62 ، اسفند 1393، ، صفحه 81-123

چکیده
  سبک هندی از حیث بنمایه‌های شاعرانه، اهمیّت فراوانی دارد، چراکه شاعران این سبک با بهره‌گیری از خلاّقیّت و نیروی آفرینشی خود، نوآوری‌هایی در بنمایه‌های شعری انجام دادند یا شبکة تداعی‌های آن را گسترده‌تر ساختند. در این میان، عبدالقادر بیدل را می‌توان نقطة اوج تصویرسازی با این بنمایه‌ها دانست. این مقاله بر آن است تا با نگاهی به ...  بیشتر

ترکیب‌سازی در آثار عبدالقادر بیدل

سیدمهدی طباطبائی

دوره 17، شماره 56 ، شهریور 1392، ، صفحه 63-84

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2013.6606

چکیده
  یکی از دلایل دیرآشنایی و ابهام زبان بیدل، نوع ساخت ترکیبات اوست که بر اثر دگرگون کردن قراردادهای رایج زبان و شکستن قراردادهای ادبی پیشین انجام گرفته است. ویژگی کلی این گونه ترکیبات آن است. که در کنار هم نشاندن واژگان، حالت طبیعی ندارد و حالت تصنع و برقراری روابط ساختگی میان آن‌هاست؛ از طرف دیگر، پی هم آمدن واژه‌های متعدد که هر کدام ...  بیشتر

سبک هندی مظهر مقاومت منفی

قهرمان شیرزی

دوره 13، شماره 41 ، آذر 1388، ، صفحه 65-82

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2009.6494

چکیده
  با آنکه سبک هندی در ظاهر غیرسیاسئ ترین دوره شعری درادبیات ایران است، اما در باطن، بسیاری از خصوصیات اصلی آ ن در واکنش به سیاست های فرهنگی دوره صفویه به وجود آمده است. پیحیدگی صور خیالی و خصیصه استدلالی ا وری، موعی واکنش به عوام زندگی و سطحئ نگری هاست و مضمون یابی ها و دگر اندیشی ها و بی اعتنایی به سنت ها و سیاست ها و ایدئولوژی ها نیز عکس ...  بیشتر

نیما و سبک هندی؛ چالش یا آشتی

زیبا فلاحی

دوره 12، شماره 37 ، آذر 1387، ، صفحه 107-133

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2008.6466

چکیده
  ادبیات ایران در میدان تحولات فکری و اجتماعی، فراز و نشیب‌های متعدد و متفاوتی را در متن شعر تجربه نموده است. در این میان، مطالعة قیاسی دربارة دوره‌های مختلف ادبی، چشم‌انداز مؤثری است که سبب زایش اندیشه‌ها می‌شود. تکامل زبان و دریافت ویژگی‌های سبکی، حاصل نقد و بررسی‌های تقابلی آثار است. در همین رهگذر، واکاوی همانندی ها و ناسازگاری‌های ...  بیشتر

چند شگردی هنری در سروده‌های صائب تبریزی و جان دان

فرح قادری

دوره 11، شماره 33 ، آذر 1386، ، صفحه 109-128

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2007.6437

چکیده
  صائب را می‌توان تواناترین شاعر در تجسم بخشیدن به معانی دقیق و مصور ساختن افکار رقیق در قالب الفاظ خواند. دیوان وی، به عنوان چیره‌دست ترین شاعر سبک هندی، مزین به تشخیص، باریک‌اندیشی، مضمون‌های بکر و بدیع، خیال‌پردازی، معانی رنگین و استعاره‌های متعالی و دور از ذهن است. در دید تازه جوی وی دنیا لبریز از شعر و زیبایی و مضمون ژرف است ...  بیشتر

نگاهی به چگونگی پیدایش «سبک هندی» در شعر منظوم فارسی

کوروش صفوی

دوره 6، شماره 15 ، شهریور 1381، ، صفحه 26-41

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2002.6235

چکیده
  در چند سالل گذشته، در برخی از نوشته هایم (‌ 9 و 10) به این نکته اشاره کردم که طبقه بندی سبک های شعر و نظم فارسی برحسب مناطق جغرافیایی و طرح سبک هایی نظیر ترکستانی، خراسانی، عراقی و نیز هندی تا چه اندازه نارساست و از این طریق نمی توان به توجیهی برای چگونگی تحول و پیدایش سیک های ادبی دست یافت. شاید در این میان، یکی از عمده ترین مشکلات سبک شناسان، ...  بیشتر